Wspomnienie bohaterów wojennych.

MŁODZIESZYN Przedstawiciele samorządu młodzieszyńskiego z Moniką Pietrzyk, wójtem gminy, oraz Anną Sobieraj, sekretarzem gminy, złożyli kwiaty pod obeliskiem w Witkowicach. Miejsce to upamiętnia przeprawę żołnierzy Wojska Polskiego przez Bzurę we wrześniu 1939 roku, w trakcie Bitwy nad Bzurą.

Delegacja złożyła też kwiaty przy tablicy pamiątkowej poświęconej podpułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu, ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, „Apk”, „Grzmot”, „Bogdan”. Był on żołnierzem piechoty Wojska Polskiego, członkiem Organizacji Orła Białego, Związku Walki Zbrojnej AK, prezesem IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zginął w 1951 roku zabity w wyniku wyroku sądu PRL. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

Tablica w Witkowicach upamiętnia bohaterskie czyny Łukasza Cieplińskiego podczas Bitwy nad Bzurą w czasie Kampanii Wrześniowej. Jego grób nie jest znany do dziś.

­– ­ Choć 25 maja to dzień, w którym wspominamy przede wszystkim postać rotmistrza Witolda Pileckiego, „żołnierza wyklętego”, który tego dnia w 1948 roku, wieczorem, w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zginął od strzału w tył głowy, to gmina Młodzieszyn symboliczną wiązanką postanowiła uczcić pamięć tych, którzy nie złożyli broni i walczyli o wolność Polski z okupantem sowieckim ­ – zaznaczyła Monika Pietrzyk.

Proces rotmistrza trwał niecałe dwa tygodnie, a w uzasadnieniu wyroku śmierci ­także dla sądzonych wraz z nim Marii Szelągowskiej i Tadeusza Płużańskiego (ocaleli przed wyrokiem śmierci, ale trafili na lata do więzienia), napisano: „dopuścili się najcięższej zbrodni stanu i zdrady narodu, cechowało ich wyjątkowe napięcie złej woli, przejawiali nienawiść do Polski Ludowej i reform społecznych, zaprzedali się obcemu wywiadowi i wykazali szczególną gorliwość w akcji szpiegowskiej”.

Miejsce pochówku rotmistrza Pileckiego pozostaje nieznane do dziś. Prawdopodobnie ciało wrzucono do dołów śmierci na „Łączce” Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Witold Pilecki odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 1995 r. W 2002 roku przeciwko prokuratorowi Czesławowi Łapińskiemu, oskarżającemu w procesie rotmistrza, prokurator IPN wniósł akt oskarżenia. Do wydania wyroku nie doszło wobec śmierci oskarżonego 2 lata później. W 2006 roku Witold Pilecki został pośmiertnie uhonorowany Orderem Orła Białego. W 2013 roku minister obrony narodowej pośmiertnie awansował go na stopień pułkownika.

BN

Fot. UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz