Wspieraj Seniora 70+.

Sochaczewski MOPS przystąpił do realizacji rządowego programu Wspieraj Seniora 70+. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

Pomoc w tych działaniach już zapowiedzieli harcerze. – Pomagaliśmy ośrodkowi przy pierwszej wiosennej fali zachorowań i ponownie jesteśmy gotowi do pracy teraz, gdy rząd zaapelował do seniorów o pozostanie w domach. Gdy trzeba harcerze zrobią zakupy, dostarczą obiad, wyprowadzą psa na spacer, pójdą do apteki. Rozmawiałam kilka dni temu z dyrektor Berent i potwierdziłam naszą gotowość – mówi komendant hufca ZHP w Sochaczewie Anna Wasilewska.
By skorzystać ze wsparcia, osoba w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, powinna zadzwonić na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505-11-11. Informacja o potrzebie wsparcia konkretnej osoby trafia do MOPS w Sochaczewie, następnie pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem i weryfikuje zgłoszenie. W ten sposób ustala się na jaką pomoc liczy osoba starsza – czy ma to być np. dostarczenie zakupów, artykułów podstawowej potrzeby, środków higieny osobistej (koszty zakupów pokrywa senior i przekazuje pieniądze przed ich dokonaniem), a może załatwienie prostej sprawy w urzędzie.

Z programu mogą skorzystać osoby po 70 roku życia, samotne, nie mające bliskiej rodziny czy zaprzyjaźnionych sąsiadów. Można nim objąć osoby młodsze, ale tylko wówczas, gdy zachodzą szczególne okoliczności (stan zdrowia, sytuacja rodzinna). W takich przypadkach decyzję podejmuje dyrektor MOPS. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, i co równie istotne, z tej formy wsparcia, gdy zachodzi taka potrzeba, seniorzy mogą korzystać wielokrotnie. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgłoszenia osób potrzebujących pomocy można dokonać na dwa sposoby. Pierwszy to infolinia 22 505-11-11. Można także bezpośrednio skontaktować się z MOPS dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 pod numer 863-14-81. Akcję koordynują pracownicy socjalni Olga Kujawa i Anna Chłystek.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz