Wsparcie dla gospodyń i strażaków.

Dotacje w wysokości 90 tys. złotych otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne  z terenu Gminy Brochów, których wnioski dla zadania o nazwie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zostały rozpatrzone pozytywnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

„Sukcesem jest fakt, iż aż 18 oferentów otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 5 tys. zł na zakup wyposażenia strażnic i świetlic wiejskich. Sprzęt AGD, RTV, narzędzia niezbędne do organizacji imprez integracyjnych, czy nawet meble. Możliwość skorzystania z nowoczesnego narzędzia, jakim jest generator wniosków witkac.pl, było ciekawym rozwiązaniem. Ten kompleksowy system informatyczny usprawnia składanie wniosków, czy tworzenie sprawozdań” – mówi Piotr Szymański, Wójt Gminy Brochów.

Do końca grudnia 2020 roku sfinalizowane zostały wszystkie zakupy, które realizowano z przyznanych środków. Mimo trudnego dla wszystkich czasu pandemii, który wpływa negatywnie na organizację różnego rodzaju spotkań integracyjnych, czy innych inicjatyw społecznych, członkowie organizacji, które otrzymali wsparcie finansowe są pełni nadziei, że w najbliższym czasie będą mogli wykorzystać w pełni nowoczesne sprzęty, które mają w zasobach swoich siedzib.

„Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, które otrzymujemy z Urzędu Gminy. Pomoc merytoryczna, na którą zawsze możemy liczyć ułatwia załatwianie wielu spraw, takich jak składanie wniosków, czy rozliczanie dotacji. Zaufanie, jakie mają do siebie obie strony daje pozytywne efekty, z których mogą czerpać wszyscy mieszkańcy naszej Gminy” – Dodaje Pani Ewa Rutkowska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Brochocinie.

„Gmina Brochów, to 13 Kół Gospodyń Wiejskich, 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa. Tak duża ilość organizacji wymaga od nas niezwykłego zaangażowania i udzielania pomocy w wielu zakresach. Cieszy nas fakt, iż ta współpraca układa się pozytywnie, czego dowodem są  zadania zakończone sukcesami. W ich realizacji korzystamy z różnych dostępnych środków, także rządowych. Nieocenione jest też wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem oraz Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławem Adamem Orlińskim ” dodaje Piotr Szymański.

UG Brochów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz