Wsparcie dla dzieci.

Powiat sochaczewski otrzymał środki na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

To kwota 234 499 zł, która przeznaczona zostanie na zakup środków ochrony typu m.in. maseczki, płyny, rękawiczki, sprzęt komputerowy dla rodzin zastępczych i dzieci w PO-W w Giżycach. Umowę w tej sprawie podpisali w piątek, 24 lipca br. w Warszawie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego), zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” mazowieckie samorządy otrzymają łącznie ponad 14,1 mln zł dofinansowania.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie / MUW

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz