Wójt przyznał stypendia.

fot. UG Teresin

Jak co roku po podsumowaniu pierwszego semestru nauki w szkołach gminnych Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, przyznał stypendia najlepszym w gminie uczniom. Ten semestr był wyjątkowy z racji tego, że przez niemal cały czas nauka odbywała się w systemie zdalnym. W sumie nagrodzono 21 uczniów – za najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia kulturalno-sportowe.

Komisja stypendialna pozytywnie zaopiniowała wnioski dyrektorów ze szkół z terenu całej gminy. Do stypendium wójta mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz spełniają określone kryteria. Są nimi osiągnięcia i wysokie umiejętności w jednej z dziedzin w zakresie nauki, kultury lub sportu, potwierdzone tytułem laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim, bądź wyższym.

Ponadto w wynikach nauczania w semestrze w klasach IV-VI szkoły podstawowej, średnia ocen musi być minimum 5,4, a w klasach VII-VIII – 5,3. Choć epidemia i zdalne nauczanie w szkołach zdawało się rodzić obawy, że mogą tym razem być problemy z tą nagrodą, to jednak to się nie sprawdziło. Nie brakowało uczniów, którzy spełnili kryteria do uzyskania stypendium.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 otrzymało 2 uczniów z SP im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich, 4 z SP im. Jana Pawła II w Paprotni, 2 z SP im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie oraz 13 uczniów z SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie.

Zwykle wręczenie tych nagród miało bardzo uroczysta oprawę i stypendia wręczał sam wójt lub jego przedstawiciel. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia, nie będzie uroczystości z udziałem wójta, nagrodzonych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

– Stypendia będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Teresin od poniedziałku 15 lutego. Decyzję o jego przyznaniu rodzice mogą odebrać przy odbiorze stypendium. W tegorocznej edycji Komisja Stypendialna przyznała 21 stypendiów. Łącznie na stypendia gmina Teresin przeznaczyła w tym semestrze 10 500 złotych – poinformował Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty na stronie urzędu gminy.

Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, pogratulował w sieci stypendystom osiągniętych wyników i złożył wyrazy uznania za ich dotychczasową pracę. Szczególne dziękował rodzicom i nauczycielom wyróżnionych za to, że zmobilizowali uczniów do samodzielnej nauki. Wójt liczy, że kolejna edycja, już na jesieni, będzie okazją do złożenia bezpośrednich życzeń najlepszym uczniom i wręczenia osobiście stypendiów.

oprac. BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz