Wójt Iłowa dostał absolutorium.

Radni gminy Iłów udzielili Romanowi Kujawie, wójtowi gminy Iłów we wtorek, 6 czerwca absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2016.

Choć dyskusji nad przyjęciem  absolutorium nie było, to jednak 1/3 radnych nie poparła uchwały przyjmującej budżet ubiegłoroczny i to pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z Płocka.

Przeciwni udzieleniu wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok było dwóch radnych, a trzech wstrzymało się od głosowania.

– Ten budżet w gminie w ciągu roku zmienia się jak w kalejdoskopie. Ciągle są jakieś zakulisowe działania o których my radni dowiadujemy się w ostatniej chwili lub stawiani jesteśmy przed faktem – stwierdził Marcin Cieślak, opozycyjny radny zarzucając manipulacje nie zawsze zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Jak choćby przesuniecie funduszy na wodociągowanie gmin nadwiślańskich na zakup nowego wozu strażackiego.

Wójt Roman Kujawa zaś bronił się, że skromne fundusze gminne wymagają elastycznych zmian i umiejętnego manewrowania nimi. Nie wszystkich jednak przekonał do swej argumentacji.

Szerzej na temat ostatniej sesji rady gminy z 6 czerwca w nowym wydaniu Expressu Sochaczewskiego.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz