Wójt Gminy Sochaczew informuje o możliwości dowzu mieszkańców na szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19.

fot.pixabay
Transport do punktu szczepień przeciwko CoVID-19 przysługuje mieszkańcom Gminy Sochaczew, którzy spełniają określone warunki tj.:

– osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N (z tytułu narządu ruchu lub neurologiczne) lub I grupę inwalidzką z tymi schorzeniami,

– osoby powyżej 70. roku życia mającym obiektywne, niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Transport realizowany jest do punktów szczepień położonych w odległości do 20 km od miejsca zamieszkania przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak skorzystać?

Pacjent zamawia transport sam dzwoniąc na INFOLINIĘ Urzędu Gminy Sochaczew:

46 864-26-00
46 864-26-12
46 864-26-35

INFOLINIA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Po godzinie 15.00 udostępniamy numer telefonu do kontaktu: 607-360-084

Kiedy zamawiać transport?

Do zamówienia transportu niezbędna jest informacja o wyznaczonym terminie i miejscu szczepienia. Transport należy zamówić nie później niż 4 dni przed planowanym szczepieniem.

Jakie informacje będą potrzebne do zamówienia transportu? Pacjent będzie poproszony o podanie następujących informacji:

Imię i Nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania – skąd jedzie na szczepienie , data i adres punktu szczepień.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z przewozu jest podpisanie przez pacjenta oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do transportu wymienionych w punkcie 1. niniejszej informacji oraz, że nie przebywa na kwarantannie.

UG Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz