Wójt dostał absolutorium.

Fot.: Bogumiła Nowak

 

Na sesji Rady Gminy Rybno 9 czerwca radni głosowali nad udzieleniem absolutorium Grzegorzowi Kropiakowi, wójtowi gminy. Już po raz 19. decydowano o tym.
Absolutorium przeszło jednogłośnie. 15 głosów było za. Posiedzenie Rady Gminy Rybno przebiegło bardzo sprawnie.
Wszystkie sprawy zostały wcześniej omówione na komisjach, dzięki czemu radni nie prowadzili dyskusji do przeczytanych przez przewodniczącą projektów uchwał – powiedziała Agnieszka Zdunek, sekretarz gminy Rybno. – Wszystkie uchwały zawarte w porządku obrad zostały przyjęte przez Radę. Uchwały o kryteriach  naboru do punktu przedszkolnego i  oddziałów przedszkolnych oraz kryteria naboru do szkoły podstawowej, podejmowane w marcu na polecenie wydziału prawnego Urzędu Wojewódzkiego musiały ulec korekcie.
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybno. Na komisjach trwały dyskusje, ponieważ w tym roku kończy  się umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Rybno. Przygotowujemy się  do ogłoszenia przetargu. W związku z tym musieliśmy dostosować nasz regulamin do zmian w prawie.- wyjaśniła.
Radni skorygowali uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz dokonali zmian w bieżącym budżecie.
 
Joanna Smacka

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz