Wojna ze szczurami.

 Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że miejski samorząd intensywnie przygotowuje się do walki z gryzoniami zamieszkującymi miejską sieć kanalizacji deszczowej.

Wojna ze szczurami ma się rozpocząć w marcu, kiedy to poznamy firmę mającą zająć się na zlecenie Urzędu Miejskiego deratyzacją sieci, studzienek oraz wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Sochaczewa. Jak wynika z przygotowanego planu, tegoroczna kampania ma być przeprowadzona dwa razy. Pierwszy atak zaplanowano na okres od marca do maja, a drugi od października do grudnia. Działania ofensywne mają objąć sieć kanalizacji deszczowej o długości 64 km, 900 studzienek kanalizacji deszczowej oraz 26 wylotów burzowców do płynących przez miasto rzek. W walce z gryzoniami mają być wykorzystane trutki w formie kostek bądź past w saszetkach odpornych na wilgoć.

Należy dodać, że do wojny ze szczurami Urząd Miejski nie przystąpi osamotniony. Podobnie jak w poprzednich latach, wsparty przez właścicieli posesji, na których spada również ten obowiązek. Z tym tylko, że będą to musieli zrobić na własny koszt. Podobnie jak podległe miastu spółki, czyli ZWiK i PEC.

dot

fot.pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz