Wojewoda na wizji lokalnej.

 WYSZOGRÓD Ostatnie dni w Wyszogrodzie są niezwykle ciężkie z uwago na zagrożenie powodziowe. Służby lokalne – strażacy i policja są w ciągłej gotowości. Wisła solidnie zalała podnóża góry zamkowej i zagroziła okolicznym sołectwom na terenie gminy Wyszogród.

W związku z ogłoszonym stanem alarmowym na Wiśle 15 lutego. na terenie gminy i miasta Wyszogród odbyła się wizyta Konstantego Radziwiłła, wojewody Mazowieckiego. Miała ona charakter typowo roboczy i jej głównym celem było zapoznanie się z sytuacją na terenie miasta i okolic oraz ewentualnymi zadaniami na wypadek postępującego zalania terenów.

W samym Wyszogrodzie poziom wody jest o prawie 50 cm wyższy niż stan ostrzegawczy, który wynosi w Wyszogrodzie 500 cm i alarmowy, sięgający 550 cm. Konstanty Radziwiłł wraz z Iwoną Gortat, burmistrzem Wyszogrodu, Marleną Mazurską, kierownikiem delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, z Mariuszem Bieńkiem, starostą płockim oraz Grzegorzem Padzikiem, komendantem Miejskim Powiatowej Straży Pożarnej w Płocku udali się na kluczowe miejsca w okolicę mostu wyszogrodzkiego. Podczas oględzin miejsc zalania odbyła się obiektywna ocena istniejącego stanu zagrożenia oraz stanu zabezpieczenia miasta przed powodzią. Cała sytuacja w rejonach najbardziej zagrożonych jest na bieżąco kontrolowana i monitorowana przez właściwe służby.

Co parę godzin w ciągu doby na bieżąco podawany jest stan wody na Wiśle przez lokalne służby hydrologiczne w Wyszogrodzie. Na obecną chwilę zalane zostały pasaże spacerowe pod Wzgórzem Zamkowym. Woda również wdarła się na teren amfiteatru. Zagrożone są także drogi przy wałach wiślanych, głównie Droga Krajowa nr 62 w kierunku Od Wyszogrodu do Płocka. Na spotkaniu z wojewodą ustalony zostały zasady działania na wypadek powodzi oraz trasy ewakuacji, gdyby sytuacja uległa pogorszeniu.

BN

Fot. UGiM Wyszogród

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz