Woda w Sochaczewie bezpieczna dla zdrowia.

fot.pixabay

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami Prezesa Rady Ministrów oraz służb sanitarnych „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. informuje, iż zapewnieni ciągłość dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapewni odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Miasto Sochaczew. Wszystkie urządzenia technologiczne tj. Stacje Uzdatniania Wody, Miejska Oczyszczalni Ścieków, ujęcia wody, sieci przesyłowe wodno – kanalizacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą utrzymane są w pełnej sprawności oraz podlegają regularnym sprawdzeniom. Woda spełnia wszystkie wymagania  wody pitnej i spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody. W celu potwierdzenia najwyższej jakość dostarczanej wody w Spółce funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z normą ISO 22000.

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody wszelkie prace związane z budową, przebudową sieci wodno – kanalizacyjnych zostały wstrzymane do odwołania.

Ewentualne działania na sieciach będą podejmowane przez Pracowników Spółki tylko w przypadku wystąpienia awarii o ile takie wystąpią. Ograniczony został również dostęp do Działu Obsługi Klienta, inkasenci nie dokonują odczytu wodomierzy a ich montaż został wstrzymany do odwołania.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego, e-mail:

tel. 46 862-82-30        tel. VoIP 46 811-14-15
fax. 22 112-12-40       tel. VoIP 46 811-14-16

awarie sieci wodociągowej tel. 668-453-422

awarie sieci kanalizacyjnej tel. 604-195-871

adres internetowy: www.zwik.sochaczew.pl
e-mail:
zwik@zwik.sochaczew.pl

ZWiK – Sochaczew

 

 

 

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz