Woda bywa groźna i nieokiełznana, ale bez niej nie ma życia

fot.pixabay

Mamy ją w kranach, płynie w strumieniach, rzekach, pełno jej w morzach i oceanach. Wydaje nam się, że jest i będzie zawsze bez limitu. To jednak nieprawda. Prawdą natomiast jest to, że ani flora, ani fauna nie mają szans bez tego życiodajnego płynu. Człowiek też ma ograniczone możliwości przetrwania bez niego. Pitnej wody, czystej i bezpiecznej dla zdrowia brakuje na świecie. W niektórych rejonach liczy się każda jej kropla.

To roztwór substancji nieorganicznych i organicznych. Woda, która jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, zawiera prawie wszystkie substancje naturalne występujące w skorupie ziemskiej. Podstawowymi składnikami wody są kationy: wapnia Ca2+, sodu Na+, magnezu Mg24″ oraz aniony: węglanowe HCO3-, siarczanowe SO42-, chlorkowe Cl-, a także krzemionka Si02. To ile, czego i w jakich proporcjach znajduje się w wodzie, zależy od składu chemicznego warstw geologicznych, przez które przepływa woda. Jednak na skład wody znaczący wpływ ma działalność człowieka. Niestety coraz częściej trafiają do niej również substancje wytwarzane przez człowieka.

Czysta woda zdrowia doda

Dostęp do wody traktujemy jak niezbywalne prawo. Jednak, gdy chodzi o odprowadzanie nieczystości, które codziennie wytwarzamy, nie wydaje się to już tak oczywistą sprawą. Przyjmuje się, że jedna osoba wytwarza około150 litrów na dobę nieczystości płynnych. Zmywamy, pierzemy, myjemy i kąpiemy się, korzystamy z toalety. Produkowane nieczystości bytowe gdzieś muszą się podziać. Regulują to stosowne zapisy prawa. Sochaczew jest od niedawna niemal w całości skanalizowany i tym samym mieszkańcy nie muszą już martwić się o odprowadzanie ścieków. Wcześniej bywało różnie – ścieki trafiały do rowów, na działki, do zbiorników wodnych. A przecież nieczystości bytowe mogą zawierać chorobotwórcze mikroorganizmy. To my przede wszystkim musimy dbać o środowisko. Żadne oczyszczalnie nie pomogą, jeśli sami będziemy pozbywać się nieczystości byle jak i byle gdzie.

Skażona woda

Zanieczyszczenie wód stanowi ogromny problem. Wraz ze wzrostem zaludnienia Ziemi i rozwojem przemysłu, rośnie także ilość zanieczyszczeń. Ale nie tylko, bowiem każdy człowiek produkuje odpady rozmaitego pochodzenia. I to one, szczególnie te nieprawidłowo odprowadzane czy utylizowane, wpływają na stan wód. Głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe – płynące i podziemne. Środowisko doskonale potrafimy zatruwać. Ścieki bytowe wylewane do rowów, lasów, ścieki przemysłowe – z warsztatów, sklepów itp. na pewno zatruwają wodę. Na szczęście takich przypadków jest coraz mniej, szczególnie że samorządy budują zbiorcze kanalizacje i każdy może, a nawet w świetle prawa musi, podłączyć się do niej.

Święto wody, święto Ziemi

W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Światowy Dzień Ziemi w kwietniu, oba te święta wiążą się ze sobą nierozerwalnie. To doskonały pretekst do przypominania nie tylko o tym życiodajnym płynie, ale też i o chronieniu środowiska, w którym żyjemy.

ZWiK Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz