Wnioski po przymrozkach.

KAMPINOS Gmina Kampinos otrzymała potwierdzenie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o możliwość zbierania wniosków dotyczących strat w wyniku przymrozków wiosennych 18 – 21 kwietnia oraz 21 – 22 maja.

Gminna komisja ma oszacować zakres i charakter szkód w gospodarstwach rolnych i sadowniczych na swym terenie i przedstawić raport z załączonymi wnioskami. Termin zgłaszania szkód wynikłych z przymrozków trzeba składać do 15 czerwca.

Wniosek powinien być zgodny ze złożonym o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego. Należy także dołączyć kserokopię wniosku składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

BN

fot.pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz