Wiosną rozkopią Rozlazłów.

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego

Jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, to rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Płockiej i Łowickiej. Zostanie ona wybudowana przez firmę Trakt, która za wykonanie inwestycji otrzyma z kasy miasta 3,28 miliona złotych.

Tak jak przypuszczaliśmy, władze miasta zdecydowały się na zaakceptowanie wyników przetargu dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w lewobrzeżnej części Sochaczewa w ramach projektu zagospodarowania wód opadowych. Przypomnijmy, że na jej budowę miasto przeznaczyło 2,94 mln zł, tymczasem dwie firmy, które złożyły oferty przetargowe, oceniły je na 3,28 mln oraz 3,78 mln.

Koniec zalewania

Jednak przy tak dużym i wieloetapowym przedsięwzięciu nie wydziela się kwot na poszczególne zadania. Zatem burmistrz mógł podjąć decyzję o zwiększeniu wydatków na jeden z jego elementów i nie trzeba było w tym celu zwoływać sesji rady miasta.

W praktyce oznacza to, że w ramach projektu przesunięto brakujące 350 tys. zł, co pozwoli zawrzeć umowę z wykonawcą i wprowadzić go na plac budowy. A wykonawcą został firma Trakt, która otrzyma z kasy miasta 3 282 870 złotych. Inwestycja powinna się rozpocząć pod koniec marca i potrwa do 31 października. W tym czasie zostanie ułożonych 1067 metrów bieżących burzowca. Kanalizacja deszczowa w ulicy Płockiej zostanie ułożona na odcinku od ulicy Chełmońskiego do stacji uzdatniania wody. Z kolei w ulicy Łowickiej burzowiec zostanie pociągnięty od skrzyżowania z ulicą Lubiejewską. Przewiduje się również jego ułożenie na fragmencie ulicy Rolniczej.

Trafiająca do sieci woda będzie odprowadzana do zbiornika, który ma powstać na terenie SUW przy Płockiej. Będzie on usytuowany za samym budynkiem stacji, od strony ulicy Rolniczej. Zbiornik pomieści 334 metry sześcienne wody. To właśnie ona podczas braku opadów posłuży do podlewania miejskiej zieleni: Parku Chopina, Parku Garbolewskiego, zielonej kurtyny przy ul. Olimpijskiej oraz trafi do donic z kwiatami, których na terenie Sochaczewa jest 561. Natomiast, gdy będziemy mieli do czynienia z dużymi opadami, to nadmiar wody będzie oprowadzany kanałem zrzutowym do Bzury.

 Płocka do remontu

To nie jedyna inwestycja prowadzona w tym roku w ramach projektu „Rozwoju systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta”. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który na realizację inwestycji umieszczonej w projekcie, a wycenionej na 14 mln zł, przeznaczył 9,8 miliona złotych.

Obecnie trwają prace na terenie Chemitexu, gdzie powstaje odwodnienie ulic Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej, a do jesieni wspomniane drogi zyskają także nową nawierzchnię. Warto również dodać, że w ramach projektu został już zakupiony samochód do utrzymania zieleni miejskiej, zbudowano kanalizację deszczową i wylot do Utraty, oraz zbiornik retencyjny w Chodakowie. Ten, podobnie jak mający powstać zbiornik przy ul. Płockiej, gromadzi wodę opadową, która następnie jest wykorzystywana do podlewania miejskiej zieleni podczas suszy.

Przy okazji warto również wspomnieć o tym, że prace na ulicach Płockiej i Łowickiej spowodują konieczność ich rozkopania. To z kolei wiąże się z naprawą zniszczonej podczas układania burzowca nawierzchni. Stąd decyzja władz miasta, aby ubiegać się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu po wybudowaniu kanalizacji deszczowej można byłoby przystąpić od razu do przebudowy zniszczonych ulic, w tym skrzyżowań ulicy Płockiej z ulicą Gawłowską i ulicą Łowicką.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz