Wiosenne konkursy.

fot.pixabay
Reklamy

Z nastaniem kalendarzowej wiosny w gminach powiatu sochaczewskiego zorganizowane są konkursy promujące walory przyrodniczo–wiosenne gmin. W gminie Iłów ogłoszony jest konkurs fotograficzny pod hasłem „Wiosna w gminie Iłów”. Natomiast w gminie Rybno dla dzieci i dorosłych ogłoszono rywalizację na najpiękniejszy projekt ogrodu.

Gminny Konkurs Fotograficzny w Iłowie zainspirował pracowników Gminnego Ośrodka Kultury do przygotowania konkursu, w którym młodzi fotograficy zaprezentowaliby swoje obrazy natury okolic Iłowa i terenów nadwiślańskich.

Promocja uroków gminy

Celem konkursu jest przede wszystkim przedstawienie walorów przyrodniczych i krajobrazu gminy Iłów, jak również rozwijanie pasji fotograficznej i wrażliwości artystycznej. Uczestnicy mają samodzielnie wykonać prace ukazujące piękno flory, fauny oraz architektury. Tematyka dotyczy dwóch kategorii: wiosennego krajobrazu oraz wiosennych kwiatów. W konkursie mogą brać udział jedynie autorskie prace fotograficzne. Każdy uczestnik może przedstawić prace młodych fotografów do 18 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, którą dołączą do dokumentów uczestnictwa. Każdy startujący w konkursie dołącza wraz z fotografią wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia z oświadczeniem RODO.

Wydrukowane prace powinny być w formacie 21cm na 15cm. Nie mogą być podklejone ani oprawione. Nie można też poddawać zdjęć obróbce komputerowej, poza tradycyjnymi technikami, takimi jak rozjaśnianie, przyciemnianie, wyostrzanie, zmiana kontrastu. Nie może być fotomontażu, zmian kompozycji, przebitek. Na zdjęciach może być tylko przyroda, bez jakichkolwiek osób. Z udziału w konkursie są wyłączone prace niespełniające kryteriów tematycznych oraz o niskiej jakości technicznej lub nieprawidłowym formacie. Uczestnicy godzą się na nieodpłatnie wykorzystanie swych prac, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w każdej formie do promocji gminy we wszelkich gminnych wydawnictwach oraz w internecie.

Zdjęcia konkursowe należy dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą do GOK w Iłowie ul. Płocka 8, 96-520 Iłów, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Fotograficzny Wiosna w Gminie Iłów”, a także dodatkowo mailem gok.ilow@wp.pl w formacie jpg/png, podając w treści wiadomości tytuły zdjęć, imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, wiek oraz numer telefonu. Prace przyjmowane są do 12 kwietnia. Komisja Konkursowa oceni zgodność z tematem, oryginalność, jakość i walory warsztatowe. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

Ogrody marzeń

Natomiast konkurs dotyczący ogrodów w gminie Rybno został podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który trwać będzie do 1 czerwca, czyli do Dnia Dziecka, wybrana będzie dziecięca praca plastyczna – projekt wymarzonego ogrodu, jako miejsca rodzinnego relaksu.

Potem, w drugim etapie, dorośli będą realizować dziecięce projekty ogrodów na terenie własnej posesji. Ocena ogrodu przez jurorów będzie dokonywana na podstawie zdjęcia przedstawiającego stan przed realizacją pomysłu i potem, po jego wykonaniu. Ten etap konkursu trwa do 15 sierpnia, czyli gminnych dożynek.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym etapie lub – jeśli rodzina zdecyduje się na pomysł swego dziecka – w obu etapach konkursu. Konkurs patronatem objął wójt gminy Rybno. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

– Marzenia mogą stać się rzeczywistością, a praca przyjemnością. Wystarczy odrobina chęci, a w szybkim tempie niezagospodarowany teren może stać się pięknym ogrodem warzywnym, ziołowym lub kwiatowym i inspiracją do działania dla innych – mówi Damian Jaworski, wójt gminy Rybno, zachęcając mieszkańców do udziału w tym nietypowym konkursie.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz