Więcej za śmieci.

NOWA SUCHA Mieszkańcy gminy Nowa Sucha od 1 marca zapłacą więcej za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Miesięczna opłata dla osób, które nie będą kompostowały na swojej działce bioodpadów, wyniesie 36 złotych. Jednak ci, którzy mają kompostowniki, zapłacą o 7 złotych mniej, czyli 29 złotych na osobę. Na podstawie Gminnej Karty „Dużej Rodziny” można uzyskać zniżkę w wysokości 50 procent. Warunkiem jest, aby płacić na bieżąco i bez opóźnień.

– Ceny te są efektem przetargu, do którego po raz kolejny przystąpił tylko jeden oferent. W związku z tym występowaliśmy do Ministerstwa Klimatu o umożliwienie gminom wiejskim zmniejszenia częstotliwości odbioru niektórych odpadów. Niestety nie ma takiej możliwości – zaznacza Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Jak zaznacza, w ubiegłym roku zwiększyła się w gminie ilość odbieranych odpadów, co też wpłynęło na cenę odbioru. Efektem tego jest zapewne lockdown, który spowodował, że domowe gospodarstwa produkowały więcej śmieci.

Okresem rozliczeniowym w gminie Nowa Sucha jest kwartał. Jednak, jeśli ktoś chce, może również płacić co miesiąc. Raz w roku planowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych spod domu. Ci, którzy nie chcą z tym czekać, mogą skorzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Targowisku Gminnym. Jeśli ktoś zapłacił z góry za pierwszy kwartał, powinien dopłacić brakującą kwotę za marzec, najlepiej do końca tego kwartału.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz