Wcepremier w Wyszogrodzie.

W Wyszogrodzie, w sobotę 13 czerwca, przebywał z wizytą Jacek Sasin, wicepremier i minister Aktywów Państwowych. W trakcie pobytu spotkał się z Iwoną Gortat, burmistrzem Miasta i Gminy Wyszogród, która przedstawiła mu potrzebne przedsięwzięcia na swym terenie. Po rozmowie wicepremier z burmistrzem i osobami towarzyszącymi udali się na krótki spacer po mieście.

To pierwsza wizyta Jacka Sasina jako wicepremiera w Wyszogrodzie, i możliwość zapoznania się z potrzebami inwestycyjnymi tego miasta. Władze samorządowe przedstawiły mu propozycje pogrupowane w pakietach tematycznych – inwestycje drogowe, przedsięwzięcia w służbie zdrowia, działania oświatowe, turystyczne oraz możliwości wspierania w różnych działach aktywności gospodarczej i społecznej.

 To co najważniejsze

 – Jednym z ważniejszych zadań jest przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z wyjazdem z ulicy Kościuszki w Wyszogrodzie. Istnieje już dokumentacja projektowo-wykonawcza wraz z aktualną decyzją pozwolenia na budowę – wspomniała Iwona Gortat, burmistrz Wyszogrodu.

Jak dodała, rozjazd ten ma znaczenie ze względu na bezpieczeństwo dla ruchu samochodowego oraz pieszego. To miejsce istotne dla wjeżdżających na drogę nr 50, jak też zjeżdżający z niej do miasta. Podobna kwestia jest przy zjeździe z drogi krajowej nr 62, przy ul. Pokoju. Inwestycje na tych odcinkach ma wykonać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

W przypadku tematu zdrowia co prawda Wyszogród nie ma własnego szpitala, ale potrzeby medyczne są na tym terenie spore. Wynika to właśnie z bliskości dróg krajowych nr 50 i nr 62 – odcinków bardzo ruchliwych i wypadkowych.

Celem w tym zakresie na naszym terenie jest możliwość pozyskania nowych kontraktów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez przywrócenie gabinetu rehabilitacyjnego w Ośrodku Zdrowia w Wyszogrodzie, jak również utrzymanie odpowiedniego zabezpieczenia transportu sanitarnego – zaznaczyła burmistrz, przedstawiając plany realizacji tego zadania.

Wskazała też wicepremierowi na potrzeby rozwojowe Wyszogrodu i okolic. Władze samorządowe chcą realizować te zadania w oparciu o Programy Rządowe, które są udostępniane w formie naboru wniosków.

Wyszogród, jak zaznaczają samorządowcy, powinien przykładać dużą wagę do realizacji budownictwa mieszkaniowego i urządzania przestrzeni publicznych. W planach jest m.in. tworzenie nowych miejsc rekreacji i terenów zielonych dla lokalnej społeczności. To zadanie ma być powiązane z wykorzystaniem potencjału turystycznego i walorów historycznych miasta. Te walory zostały m.in. pokazane wicepremierowi Sasinowi podczas krótkiego spaceru po mieście.

Doinwestować i zmodernizować

Celem do realizacji jest poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez modernizację, budowę, przebudowę dróg gminnych oraz zwiększenie ilości proponowanych programów i uproszczenie procedur udziału w poszczególnych programach już istniejących. Dodatkowo dopuszczenie do realizacji budowy dróg na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym, a będących w zarządzie i utrzymaniu lokalnych samorządów.

Jak przedstawili wyszogrodzcy samorządowcy, koniecznym jest też zmodernizowanie zasobów Spółki Energa Oświetlenie, z którego korzysta gmina.

– Kwestie wymiany oświetlenia, to ważne zadanie dla gminy, która ma dość przestarzały system energetyczny. Potrzebujemy dobrego oświetlenia, przyjaznego dla środowiska – mówi jedna z mieszkanek Wyszogrodu. Jak dodaje, liczyła na to, że jednak władze centralne uwzględnią przy wydzielaniu dotacji potrzeby takich małych miast jak Wyszogród, i uda się zrealizować potrzeby inwestycyjne.

Przy każdej z rządowych wizyt jednym z ważniejszych problemów stale podnoszonych są sprawy związane z pożarnictwem. Na terenie gminy działają jednostki OSP, które wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wyszogrodzianom od dawna marzy się możliwość utworzenia jednostki terenowej Państwowej Straży Pożarnej na bazie OSP w Wyszogrodzie. To podniosłoby rangę miasta, a samym strażakom umożliwiło przejście na zawodowstwo.

Drugim motywem ważnym dla mieszkańców, który wypunktowała Iwona Gortat, jest zwiększenie dofinansowania oświaty poprzez stworzenie możliwości pozyskania rządowego wsparcia w zakresie modernizacji i remontów już istniejących placówek oświatowych. Te potrzeby są znaczne, nie tylko w szkolnictwie podstawowym, ale również w średnim i zawodowym. Zespół Szkół im Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ma ustaloną w regionie renomę i jest placówką wysoko notowaną w rankingach regionalnych i ogólnopolskich.

Poważnym problemem, zdaniem burmistrza Wyszogrodu, jest brak funduszy na wkład własny, co uniemożliwia aplikowanie w wielu projektach. Gmina spłaca m.in. ostatnie inwestycje – modernizacje w mieście oraz oddane kilka lat temu nowe centrum ratownicze, z którego korzystają m.in. poszkodowani w wypadkach na krajówkach. Czy i jaki efekt przyniesie ta wizyta wicepremiera, tego nie wiadomo.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Wyszogród

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz