Ważne zmiany w prawie o ruchu drogowym.

Szereg ułatwień, uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją, ograniczenie liczby krążących w obiegu dokumentów wprowadzono dla właścicieli i kierujących pojazdami od 4 grudnia br. w „pakiecie deregulacyjnym”. Łatwiej będzie zarejestrować auto, właściciele starszych samochodów zaoszczędzą na wymianie dowodu, a diagności zwrócą większą uwagę na tablice rejestracyjne podczas przeglądu. Kierowcy nie będą już musieli wozić ze sobą dokumentu prawa jazdy. Nowe przepisy to jednak nie tylko ułatwienia, to także ich uściślenie i nowe rygory.

 Tak zwany pakiet deregulacyjny to ustawa o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw określonych wspólnie, została ona przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Nowe przepisy dla kierowców oznaczają przede wszystkim, iż osoba posiadająca polskie prawo jazdy nie będzie musiała mieć przy sobie dokumentu podczas prowadzenia pojazdu na terenie kraju. W razie kontroli policja sprawdzi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców czy je posiadamy. Jednocześnie zniknie mandat w wysokości 50 zł za brak dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. Po wejściu w życie nowych przepisów nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki. Od 4 grudnia, w takiej sytuacji urząd wyda go jedynie dla pojazdu, którego właściciel będzie chciał jego wymiany. W sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na pieczątkę, diagnosta po przeglądzie nie wpisze w nim daty kolejnego obowiązkowego badania. Ta znajdzie się wyłącznie na zaświadczeniu, które wydawane będzie po badaniu technicznym. W myśl nowych przepisów podczas sprzedaży pojazdu, w którego dowodzie wyczerpane zostało miejsce na pieczątki przeglądu, dotychczasowy właściciel będzie miał obowiązek przekazania nabywcy to zaświadczenie, by ten uzyskał informację o dacie następnej wizyty na stacji diagnostycznej. W przypadku jego zgubienia trzeba będzie udać się na stację kontroli pojazdów, w której dokonano ostatniego przeglądu i poprosić o jego duplikat.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym ułatwią przeprowadzenie pojazdu niezarejestrowanego w Polsce z miejsca jego zakupu lub odbioru do miejsca zamieszkania właściciela. Nowe przepisy pozwalają czasowo go zarejestrować w dowolnym urzędzie nie jak dotychczas jedynie w urzędzie właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania nabywcy.

Od grudnia br. każdy samochód przystosowany do montażu dużych tablic rejestracyjnych, ale z zamontowanymi zmniejszonymi, nie będzie mógł pozytywnie zakończyć badania technicznego. Zmniejszone tablice wydawane przez polskie urzędy od 2018 r. z myślą o samochodach  – zwykle amerykańskich lub japońskich, niestety trafiały także na zwykłe np.  stuningowane auta, których właściciele składali w urzędach wniosek o małe tablice. Do tej pory nie było przepisów, które by jasno tego zakazywały. W niektórych przypadkach policja odbierała za to dowód rejestracyjny. Nowe prawo wyraźnie tego zabrania.

Od czerwca przyszłego roku nabywca nowego pojazdu będzie mógł upoważnić salon sprzedaży do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanie tablic rejestracyjnych. Wszystko będzie mogło się odbyć drogą elektroniczną. W takim przypadku klient po prostu wyjedzie z salonu nowym autem i nie będzie musiał odwiedzać urzędu do otrzymania dowodu rejestracyjnego.

Ułatwienie przewidziano również dla nabywców aut używanych zarejestrowanych na terenie RP w zakresie zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Nie podano jednak jeszcze daty ich wprowadzenia. Pakiet deregulacyjny przewiduje, że wejdą one w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych w CEPiK. Składający wniosek o rejestrację pojazdu będzie mógł wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego i tablic, jeżeli kupiony pojazd był już zarejestrowany w Polsce,  a stare „blachy” są w pełni czytelne i odpowiadają obowiązującemu wzorowi. Dzięki tej zmianie nabywca używanego samochodu będzie mógł zaoszczędzić blisko 100 zł.

Przypominamy dodatkowo, że osoby, które zakupiły lub sprzedały pojazd, mają obowiązek w ciągu 180 dni złożyć zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu. Obowiązek ten dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Natomiast na tych, którzy nabyli pojazd na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej ciąży obowiązek zarejestrowania pojazdu w ciągu 180 dni od daty sprowadzenia. Nie dopełnienie tych obowiązków skutkuje nałożeniem kar finansowych w wysokości od 200 do 1000 zł. Należy zwrócić uwagę, iż termin z 30 na 180 dni został wydłużony ze względu na pandemię i obowiązuje od 1 marca do 31 grudnia br.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz