Ważne informacje o świadczeniach.

Reklamy

TERESIN W Urzędzie Gminy Teresin pojawiły się kolejne, nowe informacje dotyczące wypłat m.in. świadczeń wychowawczych.

– Od dnia 1 sierpnia tego roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie przyjmowane będą wnioski o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także świadczeń rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego – przypomina Jolanta Linard, dyrektor GOPS Teresin.
Pamiętajmy jednak, aby zachować ciągłość wypłat świadczenia, wniosek w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2017/2018 należy złożyć do końca sierpnia.

– Jeżeli wniosek o świadczenia z programu 500+ oraz z funduszu alimentacyjnego wpłynie do Ośrodka w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2017, to ustalenie prawa do świadczeń oraz ich przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada – informuje dyrektor Linard i dodaje – Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wpłynie do Ośrodka w okresie od 1 września do 30 listopada, to ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do końca tego roku.

Wnioskodawcy będą mogli składać wymagane dokumenty drogą elektroniczną tj. za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS, www.zus.pl lub poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl) lub za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany, można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl

Wnioski będzie również można dostarczyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie lub w Biurze Obsługi Mieszkańca w UG godzinach pracy urzędu.
Istnieje też możliwość wysłania wniosku drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie, ul. Zielona 18, 96-515 Teresin

– Druk wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańca, oraz na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl lub www.bip.teresin.pl w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wyjaśnia Jolanta Linard. Co ważne, od 1 sierpnia będą obowiązywały nowe formularze wniosków o wszystkie wymienione świadczenia.

Więcej szczegółowych informacji na temat składania wniosków można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 18 w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu (046) 86-130-45 wew. 102.

Marcin Odolczyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz