Walczą teraz z upadkami.

Ruszyła nowa kampania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotycząca zapobiegania wypadkom w rolnictwie. „Rola rolnika, by upadku unikał” ma propagować wiedzę na temat działań, które pozwolą uniknąć w czasie prac w gospodarstwie rolnym najczęstszych zdarzeń, jakim jest upadek spowodowany choćby zwykłym potknięciem się.

– Zapobieganie upadkom jest kwestią przestrzegania prostych zasad, stosowanie których nie wymaga najczęściej angażowania dużych nakładów finansowych. Rolnicy oraz wykonujący prace i przebywający w gospodarstwie rolnym narażeni są na szereg niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki oraz choroby zawodowe charakterystyczne dla tej gałęzi produkcji. Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów, czy wykonywanie czynności na wysokości, niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich. Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej tych niepożądanych zdarzeń, to również mniej osobistych, społecznych i finansowych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników – informuje KRUS, zachęcając, by wolny czas poświęcić na poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych i zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Informacje o kampanii są na stronach internetowych KRUS, gdzie poza dokumentacją na ten temat jest film i broszura „Upadek to nie przypadek”, opracowanie „Stop upadkom! Jak unikać potknięć i poślizgnięć”, o sposobach unikania wypadków z wysokości i o upadkach z maszyn rolniczych, i innych urządzeń. Jako jedną z przyczyn pracownicy KRUS uważają niewłaściwe obuwie robocze, które może być przyczyną zdarzenia.

Kolejna kampania KRUS – „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” zachęca do zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych. KRUS zaleca sporządzenie listy kontrolnej, która oceni gospodarstwo rolne pod kątem zagrożeń, przyczyniających się do wypadków.

W sumie obecnie w KRUS i jego oddziałach terenowych w powiatach prowadzone są różne akcje zapobiegające nieszczęśliwym zdarzeniom w rolnictwie. Jednym z najliczniej występujących, zgłaszanych do KRUS, są te związane z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, właściwym i bezpiecznym obchodzeniem się z nimi. Inne zagrożenia, na jakie zwraca Kasa uwagę, to m.in. bezpieczne zaopatrywanie się w drewno na potrzeby gospodarstwa, praca na wysokościach i wykopach, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.

Na interesujące tematy rolnicy mogą uzyskać materiały w KRUS w Sochaczewie. Na razie jednak wszelkie informacje i porady przekazywane są tylko drogą mailową lub telefoniczną, gdyż z uwagi na epidemię kontakt bezpośredni w jednostkach terenowych jest ograniczony.

oprac. BN

Fot. Pixabay

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz