Wakacyjne remonty przy rządowym i powiatowym wsparciu.

Faktem jest, że obecne władze powiatu sochaczewskiego niezwykle przyczyniają się do rozwoju infrastruktury poprawiającej jakość życia mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Tym razem, nie o drogi chodzi, a o podniesienie jakości funkcjonowania podległych jednostek. A konkretnie o zaplecze bazy oświatowej.

Trwają wakacje, a to najlepszy moment na przeprowadzenie inwestycji. Tym bardziej, że powiat doskonali się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych umożliwiających realizację poszczególnych zadań. Tylko w ostatnim czasie znaczące wsparcie otrzymały placówki w Załuskowie i Erminowie.

Jak podkreśla Agnieszka Ambroziak, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – Wakacje w ośrodku przebiegają bardzo pracowicie. W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”   w wysokości 80 tys. zł (do tego dochodzi 20 tys. zł wkładu własnego powiatu, czyli razem 100 tys. zł – przyp. red.) rozpoczęto w lipcu modernizację kuchni. Prace przebiegają bardzo intensywnie i sprawnie. Dotychczas posiłki dla ponad 70 wychowanek były przygotowywane na węglowej kuchni. Były one bardzo smaczne, ale ich przygotowanie wymagało dużo pracy od pań kucharek oraz dyscypliny sanitarnej. Jestem pewna, że w nowej, wyremontowanej kuchni gotowanie będzie odbywało na najwyższym poziomie i nasze podopieczne będą z tego powodu bardzo zadowolone – dodaje dyrektor.

Zakończyły się również prace związane z remontowaniem pomieszczenia prysznicowego i kolejnych 2 sypialni i 2 łazienek. Pieniądze na remont, Załusków otrzymał z budżetu Starostwa Powiatowego, w celu dostosowania warunków socjalno-bytowych do nowych przepisów dotyczących funkcjonowania MOW-ów, obowiązujących od 31 sierpnia br. – Według nowego rozporządzenia pokoje w internacie mogą być zamieszkiwane tylko przez 4 wychowanki. Przygotowujemy się do przyjęcia od nowego roku szkolnego 60 wychowanek. Ilość jest pomniejszona o jedną grupę wychowawczą, co traktujemy, jako sytuację przejściową – informuje Agnieszka Ambroziak.

– Od września w załuskowskim ośrodku będą nadal funkcjonowały dwie szkoły. Będą to: szkoła podstawowa klasy VI, VII, VIII oraz liceum ogólnokształcące w klasach I i II w 4-letnim cyklu nauczania i klasa II liceum 3-letniego. Wiem, że właśnie klasy licealne cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż w   województwie mazowieckim są tylko dwa tego typu licea. Zarząd Powiatu zawsze stara się dążyć do umożliwienia odpowiedniego kształcenia wśród podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i dbać o poprawę warunków, w jakich odbywa się nauka. To bardzo ważne zadania – zauważa wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski.

Dyrektor Ambroziak dodaje, że podczas tegorocznych wakacji wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na zakup książek z racji otrzymania wsparcia finansowego dla biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. –W ramach otrzymanej dotacji zakupimy książki za 6,2 tys. zł. Nasza biblioteka wzbogaci się o nowości czytelnicze, co ucieszy wychowanki w nowym roku szkolnym – informuje.

Warto dodać, że obecnie w ośrodku przebywa 15 wychowanek, dla których organizowane są zajęcia wychowawczo-resocjalizacyjne, choć kadra pedagogiczna nie zapomina, że dziewczęta mają również wakacje. Stąd organizowane są przeróżne inicjatywy m.in. wycieczki do atrakcyjnych miejsc w okolicy oraz aktywny wypoczynek w cieniu załuskowskiego parku.

Wsparcie rządowe, dzięki złożonemu przez powiat wnioskowi w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 otrzymał też Zespół Szkól Specjalnych w Erminowie. Dofinansowanie w tym przypadku wyniosło blisko 64 tys. zł, do tego wkład własny z powiatowych środków, który oscyluje wokół kwoty 16 tys. zł. – Celem wydatkowania tych pieniędzy będzie unowocześnienie szkolnej kuchni – wyjaśnia Renata Karaś, dyrektor szkoły w Erminowie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz