Wada towaru- uprawnienia kupującego.

Kupiłem niedawno sprzęt AGD w sklepie stacjonarnym w jednej z dużych sieci handlowych. Sprzęt się zepsuł w pierwszym tygodniu użytkowania. Wiem, że mam prawo zgłosić reklamację do sprzedawcy. Czego mogę żądać?

Artur C.

Z Pana pytania wynika, że swoje roszczenia zamierza Pan skierować do sprzedawcy, a nie producenta sprzętu. Oznacza to, że podstawą Pańskich żądań będą przepisy dotyczące rękojmi. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może Pan złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Pana wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli przy zawieraniu umowy sprzedaży występował Pan jako konsument (a nie jako przedsiębiorca), może Pan zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nie może Pan jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konkludując, po stwierdzeniu wady towaru, może Pan żądać od sprzedawcy wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny albo może Pan skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy jeżeli wada jest istotna.

Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz