W rocznicę konstytucji

fot.pixabay

IŁÓW Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie ogłosiła konkurs plastyczny dla mieszkańców gminy upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Patronat nad nim objął Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów.

Ideą konkursu jest powstanie prac inspirowanych wydarzeniami sprzed 230 lat, osobami, które współtworzyły konstytucję oraz promowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i wolnościowych, jak również rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Rozwijanie także kreatywności twórczej oraz wyobraźni artystycznej.

Technika prac jest dowolna. Mogą to być pastele, kredki, tusz, akwarela, olej, a także collage lub techniki własne. Format plakatów tylko w A3. Inne nie będą brane pod uwagę. Prace przestrzenne również nie będą przyjęte. Jury oceni wykonanie dzieła, jego oryginalność, sposób interpretacji tematu, walory estetyczne i samodzielność wykonania. Ocena w 4 kategoriach wiekowych. Najmłodszej – 3-8 lat, druga kategoria – 9-14 lat, trzecia – 15-17 lat i najstarsza kategoria osoby pełnoletnie bez ograniczeń wiekowych.

Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną, oryginalną pracę, wykonaną bez naruszenia praw autorskich osób trzecich. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i prezentowane w innych konkursach. Na odwrocie dzieła trzeba wpisać drukowanymi literami tytuł oraz dane osobowe wraz z wiekiem. Do tego dołączyć należy kartę zgłoszenia, a w przypadku niepełnoletności zgodę rodziców lub opiekunów, oraz oświadczenie RODO. Prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystywane w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, oraz rozpowszechniane w sieci, na co zgodę wyraża autor danego dzieła.

Prace należy przesłać na adres biblioteki lub dostarczać osobiście z dopiskiem na pakiecie „Plakat upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja”.

Termin konkursu do 27 kwietnia. Zwycięskie prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. Rozstrzygniecie konkursu 29 kwietnia. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród na stronach internetowy urzędu gminy, biblioteki oraz na facebooku.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz