W powiecie spada bezrobocie.

Na terenie powiatu sochaczewskiego zdecydowanie poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi  o stopę bezrobocia. W końcu pierwszego kwartału ubiegłego roku wskaźnik  ten wynosił 9 procent. W tym roku na koniec marca stopa bezrobocia wyniosła około 8 procent. Wyniki na koniec kwietnia nie są jeszcze znane.
Wskaźnik obliczany jest statystycznie na podstawie różnych danych zebranych z terenu całego powiatu sochaczewskiego. Brana jest w nim pod uwagę nie tylko ilość zarejestrowanych bezrobotnych, ale też inne dane dotyczące ofert pracy w porównaniu do osób zatrudnionych. To bardzo skomplikowane wyliczenia, które ostatecznie wyznaczają  stopę bezrobocia. Na ten wynik ma również wpływ sezonowe zatrudnienie w rolnictwie, które właśnie się zaczęło – mówi Krzysztof  Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.
Oczywiście trzeba dodać, że wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych w Urzędach Pracy. Dane nie ujmują ogólnie wszystkich pozostających bez pracy. W takiej sytuacji skala bezrobocia może być inna.
BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz