W niedzielę ponownie głosujemy.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. Głosować mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie zostały pozbawione praw publicznych, ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw wyborczych.

Głos zostanie uznany za nieważny, gdy wyborca nie postawi znaku X w żadnej z kratek lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. Dopisanie czegokolwiek na karcie do głosowania nie wpłynie na ważność głosu. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub te, które nie zostały opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Jeżeli chodzi o lokalizację obwodowych komisji wyborczych to pozostają one bez zmian. W tym miejscu warto przypomnieć, że wyborcy oddający dotychczas głos w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego w tych wyborach idą do lokalu utworzonego w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kaczorowskiego.

Ze względu na koronawirusa nadal obowiązują dodatkowe zasady w postaci obowiązku zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk po wejściu i po wyjściu z lokalu wyborczego, zachowania dystansu minimum 1,5 metra. Obowiązywać będzie również limit osób przebywających w lokalach wyborczych (maksymalnie 1 osoba na 4 m2).

W II turze wyborów prezydenckich, decyzją ministra zdrowia, pierwszeństwo wejścia do lokalu wyborczego będą miały osoby, które ukończyły 60. rok życia, osoby z dzieckiem do lat 3, kobiety w ciąży i osoby z niepełnosprawnościami.

Od północy z piątku na sobotę zacznie obowiązywać cisza wyborcza i trwać będzie, aż do zamknięcia wszystkich lokali wyborczych.

opr.sb

fot. pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz