W końcu docenili krwiodawców.

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego
Reklamy

Dzięki nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu covid-19, krwiodawcy zyskali dodatkowe uprawnienia. Osobom, które oddadzą krew, jej składniki lub osocze po przebytym koronawirusie, przysługują teraz dwa dni wolne.

Do zmiany przepisów przysługiwał im jeden dzień. Dawcy najcenniejszego leku z przerwy w pracy mogą skorzystać w dniu jego oddania i dniu następnym. Podobnie jak poprzednio, warunkiem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu zatrudnienia lub nauki jest przedstawienie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Dodajmy, że za te dni osobom pracującym przysługuje wynagrodzenie, takie, jakie jest wypłacane podczas urlopu wypoczynkowego.

Ale na tym nie koniec. Dzięki zmianom w prawie krwiodawcy uzyskali również 33-procentową ulgę na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji krajowej. Zniżka obejmuje przejazdy w I oraz II kasie w pociągach osobowych i pospiesznych, w autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, w pociągach w II klasie innych niż osobowe i pospieszne. Z ulgi mogą skorzystać dawcy, którzy w swoim życiu oddali przynajmniej trzy razy krew lub jej składniki. Jednak trzeba posiadać zaświadczenie wydane przez regionalne lub wojskowe centrum krwiodawstwa, które jest ważne przez pół roku od momentu jego wydania.

Przy okazji warto także przypomnieć, że miejski samorząd już kilka lat temu wprowadził ulgi sochaczewskich dawców tego najcenniejszego leku. Zasłużeni honorowi krwiodawcy mogą liczyć na 50-procentową zniżkę przy korzystaniu z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Sochaczewskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Przysługują im równie darmowe przejazdy komunikacją miejską. Natomiast osoby, które otrzymały odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” z oferty MOSiR, SCK i MZSiPBnB korzystają nieodpłatnie. Dodajmy, że aby krwiodawcy mogli korzystać z tych ulg, muszą posiadać Sochaczewską Martę Mieszkańca, którą można otrzymać w Urzędzie Miejskim.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz