W Kampinosie jednogłośnie udzielili absolutorium wójt.

Reklamy

KAMPINOS Podczas sesji rady Gminy Kampinos w poniedziałek, 26 czerwca Monika Ciurzyńska, wójt gminy zdobyła stuprocentowe poparcie radnych. Udzielili jej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Głosowanie Radnych poprzedziło sprawozdanie z wykonania gminnego budżetu wraz   informacją o stanie mienia gminy Kampinos, z która zapoznała obecnych na sesji pani wójt. Potem przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o  przedłożonych  przez Wójta Gminy Kampinos ubiegłorocznych sprawozdaniach.

Barbara Szułczyńska, przewodnicząca komisji rewizyjnej Rady Gminy Kampinos przedstawiła wniosek komisji o udzielenie wójtowi absolutorium. To już kolejne, po zeszłym roku pełne poparcie dla działań wójta.

Z przyjemnością rekomenduję wniosek o udzielenie pani wójt poparcia i głosowania za udzieleniem jej absolutorium. Jestem od wielu lat samorządowcem i nigdy nie zaobserwowałam, żeby aż tyle działo się w naszej gminie. Nie tylko, że zmniejszają się nasze zobowiązania, to jeszcze gmina zanotowała nadwyżkę. To wskazuje, że pani wójt jest dobrym gospodarzem – stwierdziła Barbara Szułczyńska.

Na 15 radnych gminy wszyscy zagłosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi. Monika Ciurzyńska podziękowała za zaufanie oraz dziękowała również Hannie Dobrzyńskiej, skarbnikowi gminy za ciężką pracę i to, że potrafi zadbać o dyscyplinę budżetową.

BN

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz