Uważaj na swój dowód.

Większość z nas podczas wakacji korzysta z wszelkiego rodzaju wypożyczalni. W niektórych z nich, aby dostać na przykład sprzęt pływający, musimy pozostawić dowód osobisty. Tymczasem takie żądania są nielegalne w świetle obowiązujących przepisów. Podobnie, jak żądania podania numeru PESEL. A jak wygląda przestrzeganie prawa w Sochaczewie, a konkretnie na przystani, gdzie można wypożyczyć kajak.

– W prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wypożyczalni nie ma obowiązku pozostawiania dowodu osobistego, aby móc skorzystać ze sprzętu pływającego. Takie praktyki są niezgodne z prawem. Osoby, które chcą wypożyczyć u nas kajak, podpisują z pracownikiem przystani umowę. Po oddaniu wypożyczonego sprzętu, jej egzemplarz, który jest w naszym posiadaniu, jest zwracany – powiedział nam Mieczysław Głuchowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Jak dodaje, w umowie nie ma rubryki na numer PESEL. Chcąc wypożyczyć kajak, podajemy: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer dowodu osobistego. Do tego w umowie podana jest ilość i jaki sprzęt został wypożyczony, o której godzinie oraz cena jednostkowa za korzystanie z kajaka. Podpisując umowę, zobowiązujemy się do oddania sprzętu w nienaruszonym stanie i pokrycia ewentualnych szkód oraz odkupienia kajaku, gdyby został nam skradziony. W tym przypadku jest to cena od 1550 złotych wzwyż.

Jak dodaje dyrektor, podobne zasady obowiązują także w czasie korzystania z hal sportowych należących do MOSiR, na pływalni Orka oraz w okresie zimowym przy wypożyczaniu łyżew na lodowisku. Choć, jak przyznaje, jeszcze kilka lat temu, aby skorzystać z niektórych usług Ośrodka, trzeba było pozostawić dowód osobisty: – Zrezygnowaliśmy z tych praktyk nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale również w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów – dodaje Mieczysław Głuchowski.
A to bezpieczeństwo – na co zwraca uwagę Główny Inspektor Danych Osobowych – polega przede wszystkim na zabezpieczeniu nas przed oszustami, którzy mogą wykorzystać nasze dane osobowe, a w szczególności PESEL, w celu uzyskania kredytu bankowego czy dokonania zakupu przez Internet.

Dodajmy, że żądanie zastawu w postaci dowodu osobistego jest niezgodne z ustawą o dowodach osobistych i stanowi wykroczenie zagrożone karą jednego miesiąca ograniczenia wolności lub grzywny. Mało tego – nielegalne jest również uzależnienie wypożyczenia sprzętu od pozostawienia legitymacji studenckiej czy prawa jazdy. Podobnie ma się sprawa z kserowaniem lub pozostawieniem kopii dowodu osobistego. To mogą robić jedynie banki. Ale nawet one nie mają tu pełnej swobody. Nie mają natomiast do tego prawa firmy telekomunikacyjne, choć niektóre z nich uzależniają podpisanie umowy od przekazania kopii dowodu.

Pamiętajmy także o tym, że według obowiązujących przepisów nielegalne jest również żądanie przez pracowników hoteli czy pensjonatów pozostawienia dowodu w celu dokonania przy ich użyciu meldunku. Wynika to nie tylko z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, ale też ze zmiany przepisów, które nie nakładają już na nas obowiązku zameldowania się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

Jerzy Szostak
Fot.: Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz