Usuną azbest.

fot.pixabay

KAMPINOS W tym roku po raz kolejny Gmina Kampinos będzie prowadziła akcję usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców.

Gminie udało się zdobyć na ten cel na 2020 rok dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja wyniesie 10 449 złotych. Odbieranie azbestu od mieszkańców już się zaczęło. Trwać ma do 30 września. Wyłoniony wykonawca uzgadnia dogodny termin odbioru azbestu z właścicielami posesji, które wcześniej zgłosiły taki wniosek w gminie.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz