Ustanowienie prokurenta.

Jestem wspólnikiem i członkiem zarządu spółki z o.o. Za jakiś czas planuję dłuższy wyjazd za granicę. W tym czasie nie chcę powoływać nowego członka zarządu, jednak chciałbym mieć osobę, która mogłaby zawierać w imieniu spółki umowy i prowadzić jej bieżące sprawy. Czy mogę ustanowić takiego pełnomocnika?
Krzysztof C.
W pańskim przypadku najbardziej logicznym rozwiązaniem wydaje się być ustanowienie prokurenta. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie.
Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Jeżeli ustanowiłby Pan prokurenta samoistnego, to do skuteczności czynności prawnej, której dokonuje w imieniu spółki, wymagane będzie tylko jego oświadczenie woli.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz