Urząd przypomni sms-em.

Fot. Pixabay
Reklamy

Referat Podatkowy Urzędu Miejskiego zachęca, by korzystać z dwóch bezpłatnych usług, które nie dopuszczą do powstania zaległości podatkowych. O terminie raty podatku ratusz powiadomi za pomocą sms a stan naszych ewentualnych zaległości sprawdzimy online, nie wychodząc z domu.  

Posiadanie zaległości podatkowych nie tylko wyklucza wydanie i przedłużenie ważności Sochaczewskiej Karty Mieszkańca (np. uprawniającej dzieci do bezpłatnych przejazdów miejskimi autobusami), ale również naraża podatnika na dodatkowe koszty tj. odsetki oraz koszty wysłanego upomnienia. By uniknąć przykrych sytuacji, Urząd Miejski uruchomił dwie usługi wspomagające podatników w czuwaniu nad ich zobowiązaniami podatkowymi: system sms-owego powiadamiania o terminie zapłaty lub o powstałych zaległościach a także platformę e-Podatki umożliwiającą każdemu mieszkańcowi dostęp m.in. do informacji o dokonanych wpłatach, nadpłatach i zaległościach.

Powiadomienie sms
Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms, będzie otrzymywać bezpłatne wiadomości tekstowe przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań lub o powstałej zaległości podatkowej. W tym celu należy pobrać ze strony www.sochaczew.pl (zakładka PODATKI LOKALNE) Oświadczenie (druk zgody), wypełnione złożyć w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą lub za pomocą e-PUAP (oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane).

e-Podatki
Usługa e-Podatki adresowana jest do osób, które chcą mieć podgląd do swoich zobowiązań podatkowych wobec miasta. Dzięki tej usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego urządzenia podłączonego do internetu. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych. W celu skorzystania z usługi e-Podatki należy zarejestrować się na stronie https://umsochaczew.epodatnik.info, a następnie zgłosić do Biura Obsługi Klienta UM w celu zweryfikowania tożsamości i otrzymania dostępu do usługi.

um

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz