Urząd Pracy na bieżąco z wnioskami z tarczy antykryzysowej.

Po wakacyjnej przerwie obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sochaczewie. Posiedzenie, któremu przewodniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta odbyło się 18 września, tradycyjnie już w saki konferencyjnej urzędu Starostwa Powiatowego.

Obrady były wyjątkowo krótkie, a najwięcej uwagi poświęcono omówieniu przez Marlenę Kowalską, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie oraz procedur związanych z tarczą antykryzysową pod kątem wsparcia przedsiębiorców.

Wcześniej jednak członkowie pozytywnie zaopiniowali podział środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Chodziło tu konkretnie o przesunięcie środków między formami aktywizacji ze wskazaniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie albo innej umowy o świadczenie usług.

Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy w powiecie sochaczewskim, zestawienie dotyczyło stanu na dzień 31 sierpnia br. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP wynosiła 1924 i w porównaniu do miesiąca poprzedniego (lipca) zmniejszyła się o 21 osób. W omawianym okresie sochaczewski urząd posiadał w dyspozycji 403 oferty pracy. Stopa bezrobocia na koniec lipca br. wynosiła w powiecie sochaczewskim – 5,5%, na Mazowszu 5,1% a dla porównania w kraju – 6,1%.

Marlena Kowalska poinformowała zebranych, iż urząd cały czas prowadzi nabory wniosków na przyznanie pomocy w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV) nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami. PUP prowadzi też nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osobę; nabór dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy. Można także wnioskować o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jest to kwota w wysokości 20 tysięcy złotych.

W dalszej części spotkania dyrektor PUP omawiała pomoc skierowaną do lokalnych przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w obliczu kryzysu gospodarczego, spowodowanego koronawirusem. W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, pracodawcy mogą z PUP-u ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych; o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Mogą też liczyć na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych. Dwa nowe wsparcia, które obowiązują od 24 czerwca br. to niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Do tej pory (na dzień 07.09.2020) Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie rozpatrzył 4236 wniosków dotyczących pożyczek dla przedsiębiorców, 266 wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 590 wniosków na dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jak zaznaczyła M. Kowalska – wszystkie wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Łącznie na trzy wskazane formy pomocy sochaczewski urząd wydatkował ponad 22 miliony złotych. I właśnie o tych działaniach mówił Tadeusz Głuchowski, wicestarosta, który podkreślał, iż urząd pracy sprawnie realizuje nałożone zadania związane tarczą antykryzysową i na bieżąco analizuje wpływające dokumenty.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz