Ureguluj zobowiązania.

Urząd Miejski zachęca mieszkańców Sochaczewa do korzystania z dwóch bezpłatnych usług, które nie dopuszczą do powstania zaległości podatkowych. Dzięki nim zostaniemy poinformowani o terminie spłaty raty podatku za pomocą SMS-a, a stan naszych ewentualnych zaległości sprawdzimy on-line, nie wychodząc z domu.

Osoby płacące w kasie urzędu są na bieżąco informowane o zaległościach podatkowych, natomiast podatników dokonujących wpłat drogą elektroniczną prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie należności wobec miasta zostały uregulowane, w tym również za lata ubiegłe – mówi Renata Rosińska-Pietrzak, kierownik Referatu Podatkowego w UM. Dodając, że posiadanie zaległości podatkowych nie tylko wyklucza wydanie i przedłużenie ważności Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, która m.in. uprawnia dzieci do korzystania bezpłatnie z komunikacji miejskiej. To także brak dodatkowych kosztów, jak chociażby koszt przejazdów, odsetki czy koszty wysłanego upomnienia. I aby uniknąć tych przykrych sytuacji, miejski samorząd uruchomił dwie usługi wspomagające podatników w czuwaniu nad ich zobowiązaniami podatkowymi: system SMS-owego powiadamiania o terminie zapłaty lub o powstałych zaległościach, oraz platformę e-podatki, umożliwiającą podatnikowi dostęp m.in. do informacji o dokonanych wpłatach, nadpłatach i zaległościach.

W przypadku powiadomienia SMS osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie systemu, będzie otrzymywać bezpłatne wiadomości tekstowe przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań lub o powstałej zaległości podatkowej. W tym celu należy pobrać w Referacie Podatkowym lub ze strony www.sochaczew.pl – zakładka „Podatki lokalne” oświadczenie, czyli tzw. druk zgody. Po jego wypełnieniu składamy go w Urzędzie Miejskim, możemy go również przesłać pocztą lub za pomocą e-PUAP. Należy jednak pamiętać o tym, że oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.

Z kolei usługa e-podatki jest adresowana do osób, które chcą mieć wgląd do swoich zobowiązań podatkowych wobec miasta. Jest to możliwe z każdego urządzenia mającego dostęp do internetu. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych. W tym przypadku należy zarejestrować się na stronie https://umsochaczew.epodatnik.info, a następnie zgłosić się do referatu podatkowego w celu zweryfikowania tożsamości i otrzymania dostępu do usługi.

opr. dot

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz