Ulica Hanki Sawickiej zniknie z mapy miasta! Kto będzie nowym patronem?.

 Na jedną z najbliższych sesji Rady Miejskiej trafi projekt uchwały dotyczący zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej. Obecna patronka ulicy to pierwsza przewodnicząca Związku Walki Młodych oraz członkini Polskiej Partii Robotniczej, partii utworzonej w Moskwie przez Stalina. Z prośbą o zmianę dotychczasowego patrona do władz miasta zwrócili się sochaczewscy harcerze.

Przypomnijmy, że to właśnie przy tej ulicy mieści się siedziba sochaczewskiego Hufca ZHP. Natomiast przed budynkiem hufca znajduje się pomnik Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie oraz honorowego harcmistrza Rzeczpospolitej, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Dodajmy, że Ryszard Kaczorowski od najmłodszych lat należał do harcerstwa. Po zajęciu w 1939 roku jego rodzinnego Białegostoku przez Armię Czerwoną, tworzył w mieście Szare Szeregi i pełnił funkcję komendanta Okręgu Białostockiego. Był łącznikiem między Szarymi Szeregami a Komendantem Związku Walki Zbrojnej. 17 lipca 1940 został aresztowany przez NKWD i więziony w Białymstoku oraz w Mińsku, gdzie – po dwudniowym procesie – 1 lutego 1941 skazany na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Po stu dniach pobytu w celi śmierci, 10 maja sąd ZSRR zamienił wyrok na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W marcu 1942 wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

I właśnie harcerze, z których inicjatywy powstał w Sochaczewie pomnik Prezydenta chcą, aby ulica, przy której znajduje się ich siedziba, zmieniła nazwę na ulicę Ryszarda Kaczorowskiego.

– Prezydent wielokrotnie podkreślał, że harcerstwo było jego pasją, szkołą życia, służbą pełnioną do ostatnich dni. To tutaj ukształtował swój charakter, zdobył autorytet, który pomógł mu objąć urząd prezydenta RP na uchodźstwie. Ryszard Kaczorowski przy okazji różnych wypraw do miejsc pamięci wielokrotnie spotykał się z sochaczewskimi harcerzami. Sam także odwiedzał Sochaczew. We wrześniu 2004 roku, wraz z małżonką, uczestniczył w uroczystościach wręczenia sztandaru sochaczewskim harcerzom. Wtedy też, na wspólny wniosek Komendy Hufca ZHP oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sochaczewa. Nadanie nazwy ulicy imienia prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego byłoby wyrazem uznania i szacunku dla tak wspaniałego Polaka, uznaniem jego autorytetu wychowawczego. Byłaby to również forma podziękowania za to, co zrobił dla Polski, dla kraju i poza nim – powiedział nam Krzysztof Wasilewski, komendant Hufca ZHP w Sochaczewie.

Przy okazji dodajmy, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej zmiana nazwy ulicy nie wpłynie na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka dana osoba legitymująca się nim, będzie ważny dotąd, dopóki nie upłynie jego termin ważności. Posłowie zdecydowali również, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. Dlatego mieszkańcy mogą być spokojni, ponieważ w związku ze zmianą patrona ich ulicy nie poniosą żadnych kosztów.

Problemy dotkną jedynie przedsiębiorców, którzy będą musieli dokonać na własny koszt zmiany m.in. pieczątek czy druków firmowych.

Jerzy Szostak

Fot. Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz