Ulica Głowackiego w przebudowie.

W ramach otrzymanego rządowego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęła się przebudowa ulicy Głowackiego w Sochaczewie. Roboty prowadzone są na odcinku 0,645 km, począwszy od skrzyżowania z ulicą marsz. J. Piłsudskiego. Ich wykonawcą jest firma Strabag. Wartość zadania to ponad 2,6 mln złotych. Finansowane jest ono zarówno ze środków rządowych jak i powiatowych oraz miejskich. Zgodnie z przyjętym harmonogramem droga powinna zostać oddana do użytku z końcem września br.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę samej drogi, budowę i przebudowę chodnika po jednej stronie ulicy, budowę ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego, budowę miejsc postojowych po jednej stronie dla pojazdów osobowych, odwodnienie poprzez kanalizację deszczową, przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów czy także usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną i energetyczną. Jak zatem widać, zakres robót jest dość szeroki. Firma Strabag w pierwszej kolejności przystąpiła do rozbiórki starego chodnika, który ułożony był wzdłuż parku Garbolewskiego.

Poprawa infrastruktury drogowej to jedno z podstawowych zadań każdego samorządu. Nie inaczej jest w przypadku władz powiatu sochaczewskiego. Powiatowy Zarząd Dróg korzysta z wielu dostępnych możliwości i składa wnioski w ramach pozyskiwania pozabudżetowych środków na przebudowę dróg powiatowych. A te, dobrze przygotowane są wysoko oceniane, przyznawana jest dotacja, dzięki czemu samorząd powiatu przy niedużym własnym wkładzie finansowych może przystępować do remontów dróg tak na terenie gmin, jak i miasta. Bardzo często też samorządy gmin i miasta wspierają te inwestycje finansowo. Tak właśnie jest w przypadku realizowanych właśnie przez powiat dwóch dróg powiatowych na terenie miasta – ulicy Głowackiego oraz kolejnego, trzeciego już etapu przebudowy ulicy Trojanowskiej.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz