Ugoda przed sąde.

Jestem w trakcie postępowania o podział majątku po rozwodzie. Długo nie mogłam dojść z mężem do porozumienia. Po wielu rozprawach pojawiła się jednak szansa na ugodę. Jednak zastanawiam się, czy taka ugoda przed sądem jest jeszcze w ogóle możliwa, skoro w sprawie zostali już nawet powołani biegli? Czy ugoda ma taką samą moc jak wyrok, tzn. czy będę mogła żądać jej wykonania?
Magda S.
W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.
Powyższe oznacza, że nadal może Pani zawrzeć ugodę z byłym mężem w przedmiocie podziału majątku. Ugoda nie korzysta z przymiotu rzeczy osądzonej, a rzeczy ugodzonej. Cecha ta ma jednak znaczenie przede wszystkim w aspekcie dopuszczalności ponownego rozpoznania sprawy.
Należy jednak podkreślić, iż raz zawarta ugoda przed sądem może być wzruszona tylko w wyjątkowych wypadkach (np. z powodu wady oświadczenia woli). W aspekcie wykonalności natomiast, ugoda jest równoważna prawomocnemu orzeczeniu. Oznacza to, że w razie zawarcia ugody przed sądem zarówno Pani, jak i Pani były mąż, po uzyskaniu klauzuli wykonalności będziecie uprawnieni do żądania jej wykonania, również w drodze postępowania egzekucyjnego.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11
Warszawa, Tel.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz