Udany 2020 rok w gminie Iłów.

Rok 2020, mimo panującej pandemii, dla mieszkańców gminy Iłów zdecydowanie należał do udanych pod względem inwestycji i pozyskanych środków. Niewątpliwie największa pomoc została uzyskana na koniec roku – w grudniu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie podał wiadomość o przyznaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotacji w kwocie 1 400 000 zł na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Lubatce (Tarcza II). Dotacja pojawiła się na koncie gminy tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Gmina Iłów uzyskała również dofinansowanie w ramach pierwszej „Tarczy dla Samorządów” w wysokości 500 000 zł. Środki te pozwoliły zrealizować przełożoną już na 2021 r. inwestycję drogową w Lubatce.

*

Nauka zdalna – wprowadzona w marcu – zaskoczyła wszystkich: dzieci, młodzież oraz dorosłych – rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Gmina Iłów wychodząc naprzeciw problemom technicznym, wystąpiła o dofinansowania na wsparcie zdalnej nauki w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”.

Uzyskane dofinansowania pozwoliły na zakup łącznie 45 nowych laptopów, niezbędnych do zdalnego nauczania, które proporcjonalnie do ilości uczniów w placówkach trafiły do szkół. Wracając do szkół, uczniowie mają możliwość dojazdu komunikacją publiczną – 2 lipca Gmina Iłów podpisała dotację w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 156 346,20 zł.

*

23 lipca 2020 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Wójt Gminy Iłów Jan Kraśniewski podpisali umowy na: dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”. Dotyczyły one przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Iłów na kwotę dofinansowania 65 805 zł i dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżycach na kwotę dofinansowania 20 000 zł.

*

12 listopada przekazano nowemu wykonawcy – ELLA Sochaczew, teren budowy wraz z dokumentacją Sali Gimnastycznej w Brzozowie II etap – Roboty Wykończeniowe Kompleksowe Wewnętrzne i Zewnętrzne.

*

2020 rok, to także poprawa infrastruktury drogowej – 20 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie podpisano umowy na dofinansowania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Olszowiec – Lubatka w kwocie 565 358,54 zł oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kaptury i Wszeliwy w kwocie 126 263,05 zł. Obydwie drogi zostały przebudowane. Na terenie gminy przybyło 115 dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego wg podpisanej umowy z Energą Oświetlenie. W ciągu roku wykonano też szereg inwestycji z wyodrębnionego z budżetu gminnego funduszu sołeckiego. W ramach funduszu remontowano strażnice, drogi, instalowano lampy fotowoltaiczne.

*

To był zdecydowanie dobry rok, przede wszystkim za sprawą tarcz rządowych. Wójt Jan Kraśniewski liczy na kolejny, obfity w inwestycje, jednakże barierą będą niewystarczające kwoty zabezpieczone w budżecie uchwalonym przez Radę Gminy na tzw. wkłady własne. W budżecie nie ma zabezpieczonych środków na zadania, o które mieszkańcy najczęściej dopytują – tj. na przebudowy dróg i korzystny program Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „StopSmog”.

Paulina Szczesna (UG Iłów)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz