Tylu chłopców co dziewczynek.

Gmina Młodzieszyn na tle innych gmin powiatu sochaczewskiego jest jedną z tych, które mają najniższy wskaźnik przyrostu najmłodszych mieszkańców. Największy przyrost mają gminy Sochaczew i Teresin. Jednak w obu przypadkach trudna jest ocena, ile z nich to urodzeni i zarejestrowani młodzi obywatele danej gminy.

– U nas nie mamy takiej dokładnej skali wyliczeń najmłodszych mieszkańców. Nie zawsze bowiem rodzice zgłaszają swoje dzieci. Bywa, że nie meldują ich od razu, o ile nie mają ku temu powodów. Dotyczy to między innymi osób pracujących za granicą, a mających stały meldunek w naszej gminie. Zgłaszają dzieci w przypadku pojawienia się obowiązku szkolnego lub, gdy chcą skorzystać z ulg rodzinnych. Zgłaszają się też po jakimś czasie powracający z zagranicy i dokonują tak zwanych transkrypcji. Bywa więc, że dzieci nie są urodzone w ostatnim czasie, a meldowane są   jako kilkuletnie –­ wyjaśnia Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

Policzyli ile więcej

W Młodzieszynie urzędnicy gminni zdecydowali się jednak ustalić dokładnie, ilu im przybyło najmłodszych mieszkańców w wieku niemowlęcym. Liczba może nie jest imponująca, bo w minionym roku przybyło tylko 65 dzieci. Statystycznie pod względem płci prawie po tyle samo – 33 chłopców i 32 dziewczynki. W sumie to o tuzin więcej niż w 2018 roku, ale mniej o cztery osoby niż w 2017 roku.

Liderem pod względem noworodków jest Młodzieszyn, gdzie zarejestrowano ogółem 14 niemowlaków. W kolejnych miejscowościach jest niewiele mniej. W Witkowicach – 9 osób, w Janowie – 6, w Juliopolu – 5, a w Helence – 4. Natomiast w Kamionie Dużym, Kamionie Małym, Kamionie Podgórnym, Kamionie Poduchownym i Nowym Kamionie na świat przyszło łącznie trzynaścioro dzieci. Najwięcej urodzin przypadło na marzec, październik i grudzień.

– W naszej gminie, gdzie w ciągu roku przybywa średnio po około 400 osób, a bywa nawet w niektórych latach, że było to 500 osób, takich dokładnych wyliczeń nie prowadzimy. Choć być może można byłoby się o nie pokusić – zauważa Mirosław Orliński.

– Uwarunkowania demograficzne stanowią jeden z podstawowych czynników rozwoju gminy i jej otoczenia. W sytuacji postępującego spadku dzietności oraz starzenia się społeczeństwa, liczba mieszkańców gminy Młodzieszyn rośnie. Wzrasta także liczba urodzeń i chociaż przyrost naturalny jest ujemny, to obserwujemy tendencję wzrostową i szansę na to, że liczba urodzeń przewyższy liczbę zgonów – podsumowuje Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn, licząc na przełamanie ujemnego trendu demograficznego w gminie.

Przybywa i ubywa

W gminie Młodzieszyn na ostatni dzień 2019 roku zameldowanych na stałe było 5521 osób. Tu również niemal proporcjonalnie przypada 50 procent na 50 procent, jeśli chodzi o płeć. Więcej jednak urodziło się kobiet. Jednak to tylko różnica 17 osób na niekorzyść mężczyzn, których zameldowanych jest 2752. W skali jednego roku przyrost liczby mieszkańców gminy Młodzieszyn jest na niewielkim plusie. To wzrost o 14 osób, a więc znikomy.

Wynika on głównie z migracji na ten teren, gdyż przyrost naturalny pozostaje nadal na minusie. W minionym roku w gminie Młodzieszyn zmarło 79 osób, o 3 więcej niż przed rokiem. W porównaniu z gminą Sochaczew, czy choćby Teresin lub Nową Suchą, przyrost mieszkańców jest niewielki.

W wyliczeniach nie jest brany pod uwagę napływ cudzoziemców. Rejestry we wszystkich gminach wykazują zwiększanie się ich liczby z roku na rok. Przybywa ich średnio w granicach od 60 do 300 osób, w zależności od gminy.

W gminie Młodzieszyn na pobyt czasowy w minionym roku zameldowało się 67 cudzoziemców. Są to głównie Ukraińcy korzystający ze zleceń Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, zatrudnieni w rolnictwie i centrach logistycznych. Sporo, zwłaszcza kobiet, trafia do sektora usługowego. Jednak na terenie powiatu sochaczewskiego w usługach nie ma ich tak wiele, jakby się można było spodziewać.

Popularne i unikalne

W gminie Młodzieszyn urzędnicy USC ustalili, że na ich terenie najwięcej jest dziewczynek o imieniu Aleksandra, Alicja i Zofia. Z kolei wśród chłopców najczęściej używane imiona to Jan i Kacper. Niewiele się to różni od obecnych trendów krajowych. Takie imiona jak Jan, Kacper, Szymon, Antoni, Zuzanna, Zofia, Anna i Maja na terenie powiatu sochaczewskiego są najczęściej używane. Z oryginalnych imion USC wynotował dwa – Arich i Milan. Pierwsze z nich nawiązujące do Ariow, znaczy tyle co orzeł, a drugie słowiańskie, określa osobę jako miłą, popularne jest w Czechach, Słowacji, Chorwacji i Serbii.

Gmina Sochaczew, największa w powiecie nie ma USC, więc nie wiadomo, ile było młodych par. Natomiast USC w Młodzieszynie zarejestrowało18 ślubów konkordatowych i 6 cywilnych. Statystycznie podobnie jest w innych USC na terenie powiatu, gdzie 25 procent to śluby cywilne, a pozostałe konkordatowe.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz