Trzeba zlikwidować azbest.

fot.pixabay

RYBNO W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy Rybno do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, gmina zbiera informacje odnośnie potrzeb na te działania.

Mieszkańcy z terenu gminy zostali poinformowani, że od  15 stycznia do 12 lutego w urzędzie przyjmowane są wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z ich nieruchomości.

Jednak jeśli mieszkańcy chcą z tego skorzystać, muszą spełnić określone warunki. Te zaś podane zostały na stronie internetowej gminy Rybno oraz na tablicy przed urzędem gminy. Informacje można też uzyskać bezpośrednio od urzędnika gminnego.

O bezpłatny odbiór i utylizację, ubiegać się mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno. We wniosku trzeba podać imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, rodzaj i ilość odpadu, planowany termin realizacji zadania. Trzeba też zaznaczyć, czy ma być to tylko demontaż z odbiorem, czy sam odbiór odpadu, dołączyć załączniki, w których powinno się zaznaczyć informację o wyrobach zawierających azbest oraz ocenę i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów.

W informacji mają być wszystkie dane kontaktowe i adresowe posiadacza działki, jej numery, nazwa i rodzaj wyrobu z azbestem, ilość i jak szybko powinien on być usunięty. Dodatkowo trzeba podać rodzaj zabudowy nieruchomości, klasyfikację wyrobu z azbestem i jego ilość. Ważne jest też ustalenie, jaki to rodzaj produktu – czy to tynk, izolacje, pokrycia dachowe, jak też struktura i usytuowanie w obiekcie w stosunku do innych pomieszczeń. Wypełniający ankietę powinien dopisać także, czy istnieje ryzyko uszkodzenia w trakcie demontażu. Na koniec oceniany jest rodzaj nieruchomości, czy to dom, obiekt gospodarczy czy rekreacyjny.

Przy uzyskanych 120 punktach na ankiecie usunięcie wyrobów z azbestu jest pilne. Natomiast przy 95 – 115 usunięcie jest wskazane w ciągu roku, a przy 90 punktach nie później niż w ciągu 5 lat. Składając wniosek do urzędu, należy też dokładnie określić rodzaj wyrobu, czy są to płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, czy inny produkt.

Wszystkie potrzebne informacje zawarte są w załącznikach, które można pobrać ze strony internetowej urzędu lub bezpośrednio w urzędzie gminy.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz