Trzeba chronić wodę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła z nowym rokiem nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Ten problem jest bardzo ważny, gdyż nadmiar tych środków chemicznych wpływa na poziom skażenia środowiska naturalnego, szczególnie ujęć wodnych, wykorzystywanych do hodowli, jak też celów spożywczych.

Pomoc jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a nabór wniosków rozpoczął się już 29 grudnia 2020 i potrwa do 26 lutego.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt. Jednak o pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń i o wadze ponad 30 kg, a także przy 750 stanowiskach dla macior. Pomoc dotyczy więc mniejszych gospodarstw rolnych.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. złotych. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji połowy kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. W przypadku młodych rolników (do 40 roku życia, rozpoczynających działalność) dotacja sięga do 60 procent kosztów. Dofinansowanie przyznane jest na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań programowych zmniejszających zanieczyszczenia wód azotanami oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

Wnioskować zatem można na inwestycje dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek. Dotyczy to m.in. kosztów budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów w różnym stanie – a więc nie tylko naturalnych, płynnych, ale też płyt do gromadzenia nawozów stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dodatkowo dotyczy to też zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami można składać osobiście lub przez pełnomocnika w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Z uwagi na pandemię, preferowane są też wnioski wysyłane elektronicznie lub poprzez przesyłkę pocztową. Wyniki naboru będą znane najpewniej już w marcu.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz