Trwają zapisy do szkoły muzycznej.

fot. archiwum
Mimo szczególnych warunków, w jakich przyszło nam funkcjonować, Państwowa Szkoła Muzyczna w Sochaczewie prowadzi nabór chętnych na nowy rok szkolny. Do 20 maja trwa nabór kandydatów do szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

Cykl nauczania 6-letni. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Kandydaci przyjmowani są na następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, kontrabas, perkusja, flet, obój, saksofon, klarnet, trąbka, puzon.

Cykl nauczania 4-letni. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Kandydaci przyjmowani są na następujące instrumenty: akordeon, obój, flet, klarnet, puzon, saksofon, trąbka, perkusja, altówka, gitara, wiolonczela, kontrabas.

Jak Informuje dyrektor Anna Wróblewska, w związku z sytuacją epidemiczną wnioski o przyjęcie do szkoły I stopnia należy do 20 maja pobrać ze strony www.psmsochaczew.weebly.com, wypełnić, podpisać i zeskanować i w takiej formie przesłać elektronicznie na adres psmsochaczew@pro.onet.pl. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (można dołączyć zaświadczenie w późniejszym terminie).

W tej chwili nie są znane terminy badania przydatności kandydatów do szkoły I stopnia i egzaminów wstępnych do szkoły II stopnia. Placówka będzie o tym informować na bieżąco na stronie psmsochaczew.weebly.com.

Anna Wróblewska dodaje, że choć 8 maja minął pierwotny termin przyjmowania zgłoszeń chętnych do PSM II stopnia (średnia szkoła muzyczna), szkoła nadal czeka na kandydatów. Oni też powinni przesłać druk zgłoszenia mailem, a jego wzór można znaleźć na stronie internetowej PSM.

UM

fot.archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz