Trojanowska przebudowana na całej długości.

Trzeci etap gruntownej modernizacji ul. Trojanowskiej w Sochaczewie już za nami. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy samorządów – powiatowego i miejskiego, przy dużym zaangażowaniu posła Maciej Małeckiego, wiceministra Aktywów Państwowych.

W poniedziałek, 3 sierpnia, podpisano protokół końcowy w ramach odbioru technicznego. Tym samym, powiatowa ul. Trojanowska została wyremontowana na całej swojej długości, z czego zadowoleni na pewno będą mieszkańcy nie tylko miasta, ale całego powiatu. Inwestycja, której koszt wyniósł ok. 2,3 mln zł w połowie została dofinansowana ze środków z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach trzeciego etapu przebudowy drogi, prace prowadzone były na odcinku od ul. Przylasek, tj. od cmentarza komunalnego na Wypalenisku w kierunku miejscowości Kożuszki Parcel, do granic z gminą Sochaczew na odcinku blisko 700 m. W tym przypadku zakres prac obejmował m.in. rozbudowę drogi, budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, budowę odwodnienia, przebudowę kolizji elektroenergetycznych  oraz wodociągowych.

Cieszę się, że całą Trojanowską, kluczową ulicę na mapie drogowej naszego miasta udało się wyremontować w tak szybkim tempie. Już niedługo kierowcy i piesi skorzystają z efektów przeprowadzonych prac. Po raz kolejny sprawdziła się dobra współpraca dwóch samorządów, powiatowego i miejskiego, która wpłynęła na sprawną realizację tej inwestycji. Duże wsparcie dała nam też dotacja ponad 1.150.000 zł przekazana przez rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, który powstał właśnie po to, żeby dofinansowywać rozwój takich miejscowości jak nasz Sochaczew. Zachęcam do realizacji następnych wspólnych przedsięwzięć. Nigdy nie zapominam, że jestem stąd, z Sochaczewa i zawsze będę się starał pomóc, byśmy wykorzystali wszystkie możliwości do nadrobienia zaległości inwestycyjnych. Jest moją osobistą satysfakcją to, że od pięciu lat powiat sochaczewski i Sochaczew korzystają z różnych form rządowej pomocy, żeby przyśpieszyć planowane inwestycje, których nie dalibyśmy rady przeprowadzić własnymi siłami. Dziękuję za dobrą współpracę staroście Jolancie Gonta, burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu – mówił obecny przy odbiorze poseł Maciej Małecki, bez którego trudno byłoby dokonać tej jakże ważnej inwestycji drogowej.

Przypomnijmy, jedna z głównych arterii Sochaczewa modernizowana była w trzech etapach. Pierwszy realizowany był w 2017 roku. Obejmował fragment od skrzyżowania z al. 600-lecia do skrzyżowania z ul. Łąkową. Z kolei, rok później przebudowano drugi odcinek drogi, tym razem 1,116 km od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Przylasek włącznie. Wszystkie z trzech zadań realizowanych było ze środków rządowych oraz z budżetu miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego.

Wykonaniem ostatniego, trzeciego etapu zajęła się firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę ponad 2,27 mln zł. Podobnie jak poprzednie, inwestycja została sfinansowana przez powiat, miasto, a połowę wartości zadania pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Odbiór techniczny powiatowej drogi miał miejsce w poniedziałek, 3 sierpnia. Uczestniczyli w nim m.in. minister Maciej Małecki, starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, Krzysztof Zieliński wicedyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Kazimierz Krysiak i Sławomir Dragański z Urzędu Miasta oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Strabag.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz