Trochę poniżej średniej.

Reklamy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ośmioklasisty. Odbył się on później niż ubiegłym roku, a uczniowie w dużej mierze musieli przygotować się do niego w warunkach domowych. Jak się okazało, nie miało to znaczącego wpływu na średni wynik.

Rok remu absolwenci podstawówek egzamin podsumowujący pierwszy etap edukacji pisali w kwietniu. W roku 2020, w związku z pandemią, najpierw stawiano pod znakiem zapytania to, czy w ogóle się odbędzie. Ostatecznie przesunięto jego termin na dni 16, 17, 18 czerwca. Odbywał się on oczywiście w reżimie sanitarnym. Kolejny raz liderem wśród województw było Mazowsze.

W 2019 średni wynik w Polsce wynosił 45% z matematyki, 63 % z języka polskiego oraz 59 % z języka angielskiego. W roku 2020 było to odpowiednie 62% z języka polskiego o 59 % z języka angielskiego. Poprawił się natomiast wynik z matematyki, który wyniósł 51%. Ostatni z wymienionych przedmiotów niezmiennie podawany jest przez uczniów jako najtrudniejszy do przebrnięcia.

Na terenie miasta do egzaminu przystąpiło 310 zdających. Średni wynik z języka polskiego wynosił 57,9%. Najlepiej z tego przedmiotu poradzili sobie ośmioklasiści z Nowej Suchej – 64,1% (75 zdających), najsłabiej z Gminy Brochów  – 54,2% (37 zdających). Równocześnie Brochów jest liderem jeżeli chodzi o matematykę (49,4 %). Sochaczewscy uczniowie uzyskali średnio 46,05%. Najgorzej przedmiot ten wypadł w Iłowie – 37,3% (77 zdających). Jeżeli chodzi o język obcy to wszyscy ośmioklasiści postawili na język angielski. Średni wynik w powiecie z tego języka to 52,11%. Najwyższy uzyskali uczniowie z Miasta Sochaczew – 56,4%, najniższy z Gminy Młodzieszyn – 38,1%.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz