Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizował unikalny projekt edukacyjny, w ramach którego uczniowie odbyli dwutygodniową mobilność ponadnarodową w Grecji. Zwiększenie kompetencji kluczowych wśród uczniów, nabycie nowych umiejętności, a na poziomie szkoły wzrost jej rozpoznawalności i potencjału edukacyjnego i kadrowego, to tylko niektóre z efektów przedsięwzięcia.

Projekt mobilności ponadnarodowej uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zrealizowany został ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W inicjatywie wzięło udział 20 uczennic Szkoły, które przez 2 tygodnie wspólnie z kolegami i koleżankami z greckiej instytucji przyjmującej pracowały nad nowoczesnymi, materialnymi efektami współpracy w postaci międzynarodowego blogu kulinarnego, w 3 językach. Instytucją przyjmującą była szkoła Platon School, mieszcząca się w Katerini na terenie greckiej Riwiery Olimpijskiej. Projekt został zakończony przez Szkołę w ubiegłym miesiącu, był realizowany w okresie od 01.09.2020 do 28.02.2021r.

Co uczniowie wspominają z wyjazdu najlepiej? Trudno powiedzieć! Greckie krajobrazy, doskonała kuchnia, nowe znajomości i umiejętności tak ważne z perspektywy nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego i rynku pracy… Projekt miał wysoce interdyscyplinarny charakter i został zaprojektowany tak, by zwiększać wiedzę, kompetencje i umiejętności uczestników zwłaszcza w ich praktycznym kontekście. Same zajęcia merytoryczne poświęcone były projektowaniu stron internetowych, a uczestnicy w praktyce zastosowali nową wiedzę: znajomość WordPress, przygotowywanie treści na potrzeby internetu, opracowywanie materiałów graficznych zgodnie z wymogami czy wyszukiwanie słów kluczowych. Nasze uczennice pod okiem kadry nauczycielskiej z zapałem realizowały wszystkie zadania, współpracując przy tym z grecką młodzieżą. Efekty prac można zobaczyć pod adresem http://regional-delicacies.pl/ – to wspaniałe źródło wiedzy na temat kuchni greckiej… i polskiej. Jak wiele mają ze sobą wspólnego? Jak przygotować najpopularniejsze greckie dania? W serwisie można znaleźć wiele inspirujących informacji, piękne zdjęcia i wartościowe przepisy – w językach angielskim, greckim i polskim.

Jednym z kluczowych celów projektu było wzmocnienie wśród uczestników kompetencji w zakresie wielojęzyczności. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, uczennice przygotowywały też zagraniczne treści, w tym korzystając z anglojęzycznych źródeł. Bardzo ważnym aspektem były też kontakty z grecką młodzieżą, podczas których młodzież przełamała bariery językowe i wspólnie pracowała nad artykułami, przygotowywała posiłki, wymieniała się doświadczeniami. W związku z zasadami reżimu sanitarnego w pandemii nie zawsze możliwe były spotkania osobiste na terenie Szkoły partnerskiej, ale dobra organizacja projektu przez obie Szkoły pozwoliła na organizację zajęć terenowych, w tym w zakładzie produkcji fety czy tradycyjnej winiarni gdzie młodzież pracowała osobiście. Nie tylko strona polska miała okazję lepiej poznać tradycje kulinarne partnera! Kulminacyjnym momentem wyjazdu była wizytacja podsumowująca w greckiej szkole, gdzie nasze ambasadorki zaskoczyły gospodarzy poczęstunkiem, na które złożyły się takie klasyki, jak pierogi, szarlotka czy tradycyjne przetwory. Był to też moment, kiedy uczniowie zaprezentowali rezultaty swojej wspólnej pracy.

Mobilność realizowana była przez dwa tygodnie, począwszy od 15 października 2020 roku. Oprócz zajęć merytorycznych, stacjonarnych oraz terenowych, uczennice miały okazję odwiedzić najważniejsze miejsca Riwiery i okolic – w tym Park Narodowy Olimpu, Stary Pantaleimon, miasta Platamonas oraz Katerini czy kompleks Meteory. Uczestnicy szczególnie ciepło wspominają również rejs po Morzu Egejskim, podczas którego mieli okazję obserwować delfiny i kąpać się w ciepłej lazurowej wodzie. Szczegółową relację można znaleźć na stronie Szkoły.

Sama mobilność to tylko jeden z etapów szeroko zakrojonego projektu. Przed jej odbyciem przedstawiciele kadry szkół partnerskich podjęli szereg działań organizacyjnych, co wpłynęło na zwiększenie skali współpracy międzynarodowej naszej sochaczewskiej szkoły. Same uczennice zaś, wyłonione w procesie rekrutacyjnym, wzięły także udział w zajęciach przygotowawczych, dzięki czemu z sukcesem realizowały założenia projektu. Działaniom towarzyszyła również zakrojona na szeroką skalę promocja, w ramach której szereg informacji można było znaleźć m.in. na stronie czy na Facebooku szkoły.

Wśród zrealizowanych celów projektu placówka wymienia m.in.rozwój oraz umacnianie kompetencji cyfrowych, wielojęzyczności, przyrodniczych, osobistych i społecznych oraz kulturowych, jak również zwiększanie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników z przedmiotów podstawy programowej nauczania, zwłaszcza w ich praktycznym wymiarze. Udział w mobilności stanowił dla uczniów wyjątkową szansę wzmocnienia osobistego potencjału, tak w odniesieniu do dalszej edukacji, jak i w obszarze przyszłych szans na rynku pracy. W tym kontekście nie można zapomnieć także o samej kadrze! Po stronie polskiej w projekcie uczestniczyły 3 nauczycielki, a sama inicjatywa miała pozytywny wpływ na rozwój kompetencji osobistych i zawodowych szerszego grona pedagogicznego. To również kolejny krok na drodze zwiększania potencjału ZSRCKU – a sukces projektu rozbudził apetyt na więcej! Szkoła już zapowiedziała, iż ubiega się o finansowanie kolejnych tego typu projektów. Zachęcamy do śledzenia witryny internetowej placówki, gdzie będą publikowane informacje na ten temat.

 ZS RCKU Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz