Terytorialsi wpierają Policjantów.

Od kilku dni żołnierze  65  batalion lekkiej piechoty z Pomiechówka wspierał Urząd Lotnictwa Cywilnego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, gdzie żołnierze wykonywali pomiar temperatury oraz segregowali karty lokalizacyjne pasażerów przylatujących do Polski.

Działania te są prowadzone na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Zakres pomocy obejmuje udział we wspólnych patrolach, których zadaniem jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. Wspólne działania służb medycznych oraz żołnierzy i policjantów mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W patrolach uczestniczy minimum jeden policjant i żołnierz. Posiadają oni listę osób i adresów, pod które muszą się udać, aby nawiązać kontakt z odizolowaną osobą. W miarę posiadanych możliwości do zadań wsparcia Policji kierowani są żołnierze posiadający przeszkolenie medyczne i wyposażeni w plecaki medyczne.

– Podczas patrolu policjant dzwoni do osoby przebywającej w kwarantannie, pyta o stan zdrowia, o doraźne potrzeby. Rola Terytorialsa polega na pomocy policjantowi, odnotowaniu potrzeb i oczekiwań osób przebywających w kwarantannie, czy też w nawigowaniu w terenie, aby sprawnie dotrzeć do mieszkańców – dodaje podporucznik Jolanta Maciaszek, oficer prasowy 6 Mazowieckiej Brygady Oborny Terytorialnej.

Osoby przebywające w kwarantannie są wyrozumiałe i akceptują sytuację, jaka ich spotkała. Odwiedziny policyjno-wojskowego patrolu są postrzegane jako faktyczne kroki zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wszystkie kontrole odbywają się w sposób wykluczający możliwość kontaktu fizycznego żołnierzy i policjantów z osobą objętą kwarantanną. Mundurowi rozmawiają z taką osobą telefonicznie bądź za pośrednictwem domofonu.

To kolejne działania realizowane przez mazowieckich Terytorialsów. Obecnie żołnierze 64 blp wspierają jednostki samorządu terytorialnego w zapewnieniu opieki nad osobami starszymi m.in. poprzez dostarczanie żywnosci, leków i innych produktow oraz sprawują opiekę nad kombatantami. 65 blp wspierał Urząd Lotnictwa Cywilnego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, gdzie żołnierze wykonywali pomiar temperatury oraz segregowali karty lokalizacyjne pasażerów przylatujących do Polski.

Dodatkowo przez ostatni tydzień kilkunastu żołnierzy z 65 blp zareagowało na apel Centrum Krwiodawstwa i oddało krew.

W całym kraju w działania związane z walką z koronawirusem zaangażowanych jest dzisiaj 2,1 tys. żołnierzy WOT. Od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING). Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

Od blisko tygodnia w WOT funkcjonuje punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego. Pod numerem telefonu 800-100-102 każda osoba samotna, starsza, czy źle znosząca izolację lub odczuwająca stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa – może otrzymać fachową pomoc psychologiczną.

ppor. Jolanta MACIASZEK

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz