Teresin stawia na inwestycje.

fot. UG Teresin
Reklamy

Pomimo pandemii krok po kroku w gminie Teresin przygotowane są nowe plany inwestycyjne i stopniowo trwa realizacja tych przyjętych i skierowanych do wykonania. Cały czas gmina stara się o subwencje i dotacje na poszczególne zadania z zakresu administracji publicznej oraz oświaty.

Budżet jest na bieżąco uaktualniany, podobnie jak nowe dochody gminy. Nowe środki finansowe zmieniają też Wieloletnią Prognozę Finansową

Gmina planuje

W WPF wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, które planowane są do realizacji w najbliższym czasie. Na łączną kwotę 5,7 mln złotych zaplanowana została przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin. Ustalony został limit wydatków na dwa lata inwestycji, w ciągu których ma być zrealizowane to zadanie. W 2021 roku limit wyniesie 4,2 mln złotych. Są to pieniądze pochodzące z długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei limit wydatków na inwestycje oświetleniowe w 2022 roku skalkulowany został w wysokości 1,5 mln złotych. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wśród nowych planów inwestycyjnych, poza „Przebudową i rozbudową oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin”, w gminie Teresin w tym roku zaplanowane są inwestycje drogowe oraz wodociągowe. Wszystkie z tych zadań zaplanowane są w Teresinie Gaju.

W przypadku remontów i modernizacji dróg zrealizowane mają być prace na wewnętrznej drodze gminnej. Na działce nr 138/26 w Teresinie Gaju ulepszona będzie nawierzchnia drogi i tym samym wzmocniona. Koszt całego przedsięwzięcia zamyka się kwotą 125 tys. złotych.

Kolejna droga remontowana w tej wsi, realizowana będzie na działce nr 252. Droga ta ma być jedynie utwardzona. Koszt tych prac wyceniony został na kwotę 22 tys. złotych. Prace na drogach ruszą lada moment, po wybraniu wykonawcy tych inwestycji.

Natomiast plany dotyczące inwestycji wodociągowych w Teresinie Gaju dotyczą dwóch zadań. Pierwszym jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 138/40, 252, 275. Tu koszt realizowanych prac sięga 37 500 złotych. Drugie zadanie dotyczy tylko działki nr 138/40. W tym rejonie wymieniony zostanie przepust w cieku wodnym za kwotę 80 tys. złotych.

Wszystkie te zadania zostały dopisane do wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych WPF na lata 2021 – 2022.

Bieżące wsparcie

Wśród gminnych wydatków bieżących wprowadzonych do aktualnego budżetu jest 25 tys. złotych, które gmina przekazała na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Sprzęt ten będzie jedynie przekazany na podstawie umowy użyczenia na czas nieoznaczony. Faktycznym właścicielem urządzeń pozostaje gmina Teresin.

W gminnym budżecie wyodrębniono też kwotę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo skorygowane zostały wydatki na podstawie wniosków otrzymanych od dyrektorów szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakupy statutowe i inne potrzebne usługi.

Gmina Teresin dostała też 15 001 złotych na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Dotacja ta wyliczona według wskaźnika urzędowego została gminie przekazana z Urzędu Statystycznego w Warszawie. Ma pokryć koszty związane z organizacją spisu na terenie gminy.

Największą dotację na przełomie lutego i marca gmina Teresin otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Przeznaczona jest ona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. To tzw. dotacja celowa z budżetu państwa dla samorządów. Teresin otrzymał dotację oświatową w kwocie 501 611 złotych.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz