Szkoły pod specjanlnym nadzorem.

Dezynfekcja klas, oddzielne strefy, osobne wejścia do szkół, to tylko niektóre zmiany, jakie czekają uczniów i rodziców w nowym roku szkolnym. Wszystko po to, aby ustrzec najmłodszych mieszkańców Sochaczewa przed koronawirusem.

– Chcę podziękować szefom placówek oświaty za kilka tygodni ciężkiej pracy, sprawne działanie, wprowadzenie w życie zaleceń GIS oraz przygotowanie placówek do prowadzenia zajęć od 1 września. Jednocześnie zwracam się z prośbą do rodziców, by przestrzegali ustalonych procedur, dostosowali się do wymogów, czytali informacje zamieszczane na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach, oraz stronach internetowych jednostek. Niech troska o zdrowie naszych dzieci będzie naszym wspólnym celem – mówi Marek Fergiński, zastępca burmistrza Sochaczewa odpowiedzialny za miejską oświatę.

Bez maskotek

Jak informuje Urząd Miejski, wszystkie podległe mu przedszkola są wyposażone w pojemniki na płyn bakterio- i wirusobójczy, rękawiczki, przyłbice, fartuchy, maseczki.

W poniedziałek 31 sierpnia zakończyły się ostatnie szkolenia wewnętrzne dotyczące procedur bezpieczeństwa, organizowane dla nauczycieli i personelu techniczno-administracyjnego.

Do przedszkoli rodzice wchodzić będą jednymi drzwiami, a wychodzić drugimi i muszą mieć na twarzy maseczki. Zostaną także poinformowani, że nie wolno przebywać z dzieckiem w sali przedszkolnej. Rodzice będą wpuszczani do szatni, lecz tylko pojedynczo. Z kolei maluchy nie będą mogły przynosić ukochanych maskotek bądź innych zabawek, nie wolno także przynosić przekąsek oraz napojów. Prowadzony będzie rejestr wejść i wyjść z obiektu.

 W jednej klasie

Inaczej będzie w podległych miastu szkołach. Zgodnie z wytycznymi GIS każda z nich opracowała własne procedury bezpieczeństwa. Po pierwsze większość szkół zmieni godziny rozpoczęcia zajęć, by dzieci wchodziły do szatni w odstępach 10-15 minutowych. Natomiast plany lekcji układano tak, aby dana klasa miała zajęcia tylko w jednej sali, dzieci nie zmieniały w ciągu dnia klasopracowni. Wyjątkiem mają być zajęcia wychowania fizycznego i informatyczne. Po każdych zajęciach klawiatury komputerów, ławki i krzesła zostaną zdezynfekowane. Każdy uczeń będzie korzystał z jednego krzesła i wyznaczonej ławki, a do szkół nie będzie można przynosić telefonów. Na bieżąco będą dezynfekowane klamki, urządzenia na placu zabaw, toalety.

Jak podkreślają władze miasta, szczegółowe sposoby postępowania zależą od uwarunkowań istniejących w danej placówce, ale wszyscy mają jeden cel – ograniczać bezpośrednie kontakty w ramach społeczności szkolnej.

 Koniec spacerów

Jak będzie to wyglądało w praktyce?

W „Jedynce” zerówki oraz klasy 1-2 będą wchodziły do budynku innym wejściem niż starsze roczniki. W klasach już rozsunięto ławki i krzesła, by zachować zalecany dystans między uczniami.

„Dwójka” też wyznaczyła dwa oddzielne wejścia dla klas młodszych i starszych. W czasie przerw na korytarze ma wychodzić co druga klasa. Z kolei w „Trójce” klasy młodsze będą wychodziły na przerwy w innych godzinach niż klasy starsze i na razie koniec ze spacerami między piętrami. Uczniowie zerówek mają chodzić na śniadanie na stołówkę w czasie, gdy ich starsi koledzy będą na lekcjach. Przy wejściu zostanie zamontowana dodatkowa kamera, by kontrolować, kto wchodzi do budynku, czy ma maseczkę i nie porusza się w strefach wydzielonych tylko dla uczniów i nauczycieli.  Tu też część przerw dzieci spędzą w salach, gdyż na korytarz mają wychodzić co drugą lekcję. Natomiast „Czwórka” zmieni godziny pracy, gdyż zamiast dwóch będą trzy długie przerwy, a wszystko po to, by podzielić uczniów korzystających z obiadów na mniejsze grupy. W młodszych klasach zajęcia lekcyjne mają się rozpoczynać już o 7.30, w starszych najwcześniej o 8.00.

Z kolei w „Szóstce” dzieci z klas 0-3 nie będą miały kontaktu ze starszymi kolegami, ponieważ zajęcia prowadzone będą w oddzielnych częściach budynku. Na przerwę wyjdą maksymalnie dwie klasy, a reszta ma pozostać w salach. Podobnie „Siódemka” wprowadza dłuższe przerwy, ma pracować na dwie zmiany, by maksymalnie ograniczyć kontakty między uczniami, przygotowuje też dodatkową salę, aby dzieci korzystające ze ze świetlicy podzielić na dwie grupy.

opr. jes

Fot. UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz