Szkoła branżowa pozwoli podjąć studia.

Reklamy

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I.W. Garbolewskiego w Sochaczewie od 1 września 2020 roku istnieć będzie Branżowa Szkoła II stopnia. Rada Powiatu w Sochaczewie podczas XIV sesji 29 maja br. podjęła uchwałę o jej założeniu i włączeniu do ZS CKP.

W sieci szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski, zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego funkcjonują branżowe szkoły I stopnia. Kolejnym etapem w myśl reformy jest utworzenie od roku szkolnego 2020/21 dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Zadanie to w drodze uchwały wykonuje Rada Powiatu w myśl obowiązujących procedur stosowanych przy zakładaniu każdej samorządowej szkoły został podpisany akt założycielski, nadano też pierwszy statut.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach, które są wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Co ważne, będą to zawody kształcące na poziomie technika, takie które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia, uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu przystąpienie do egzaminu maturalnego, a następnie możliwość kontynuacji nauki na wyższej uczelni.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz