Szkoda wyrządzona przez dziecko.

Mój 9-letni syn jadąc na rowerze na zamkniętym osiedlu, uderzył w okno sąsiadów mieszkających na parterze i uszkodził im szybę. Sąsiad żąda ode mnie naprawy okna. Czy rzeczywiście muszę mu zapłacić za naprawę? Syn nie zrobił tego z premedytacją, a przypadkowo. To przecież jeszcze dziecko.
Adrian Z.
 
Właśnie dlatego, że Pański syn jest jeszcze dzieckiem, to Pan odpowiada za szkodę przez niego wyrządzoną. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, a obowiązki związane z naprawieniem szkody spoczywają co do zasady na rodzicach, opiekunach albo osobach, które są odpowiedzialne za dziecko i sprawują nad nim nadzór.
Nie oznacza to jednak, że zawsze rodzic musi być pociągnięty do odpowiedzialności. Zwolniony byłby Pan z niej, jeżeli oddałby Pan syna pod nadzór innej osoby lub starannie wybranej instytucji. Oznacza to, że nie będzie Pan ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko np. na koloniach, w szkole, podczas opieki sprawowanej przez nianię, a nawet grzecznościowo przez sąsiadkę, ponieważ dziecko znajdowało się w tym czasie pod nadzorem innego opiekuna, a nie Pana.
Sąsiad może więc (o ile w czasie popełnienia czynu dziecko znajdowało się pod Pana nadzorem), żądać od Pana naprawienia szkody. Możliwe jest również uwolnienie się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, że uczynił Pan zadość obowiązkowi nadzoru, albo, że szkoda i tak powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru. To Pana sąsiad musi wykazać szkodę i jej wysokość oraz związek przyczynowy między działaniem Pana syna a szkodą, a w szczególności wskazać dowody na to, że nadzór nie był w sposób właściwy wykonywany, albo brak było nadzoru.
Poddaję po rozwagę wykupienie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, które może uchronić przed nieprzewidzianymi wydatkami w takich i podobnych sytuacjach.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z poźn. zm.)
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
  1. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz