Szczególne środki ostrożności w powiecie sochaczewskim.

 

Wyjątkowa sytuacja, jaka w związku z zagrożeniem koronawirusem ma miejsce obecnie na terenie całego kraju, sprawia, że w stan podwyższonej gotowości postawione są wszystkie samorządy i służby oraz sztaby kryzysowe – również na terenie powiatu sochaczewskiego.

W czwartek, 12 marca starosta sochaczewski Jolanta Gonta zwołała kolejne już posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby przeanalizować stopień zagrożenia i przygotowania do wystąpienia na terenie naszego powiatu koronawirusa SARS-CoV-2 i podjąć działania ograniczające stopień ryzyka wystąpienia tej choroby wśród mieszkańców.

Sytuacja monitorowana

Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą mazowieckim i odpowiednimi służbami. Nieustannie monitorujemy sytuację w naszym powiecie i już od dawna prowadzimy przygotowania, aby zminimalizować zagrożenie. Działamy tak, by nasi mieszkańcy byli bezpieczni, bo ich dobro jest najważniejsze. Apelujemy do mieszkańców, aby ograniczali wychodzenie z domu, w tym wizyty w urzędach i innych miejscach publicznych – mówi starosta Jolanta Gonta, na wniosek której tego typu spotkanie odbyło się już po raz drugi.

Przedstawiciele poszczególnych samorządów powiatu sochaczewskiego potwierdzili wykonanie zarządzeń wojewody mazowieckiego, dotyczącego zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego oraz wykonania rządowego zarządzenia o zamknięciu wszystkich szkół i placówek oświatowych. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie Beata Fergińska przedstawiła aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu, podkreślając, że sytuacja zmienia się jednak bardzo dynamicznie.

Pełna mobilizacja

Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego starosta Jolanta Gonta poprosiła włodarzy poszczególnych samorządów powiatu sochaczewskiego o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo w obecnej sytuacji, szczególnie osób starszych, które są najbardziej zagrożone. Według jej zaleceń, w tym celu należy zmobilizować działania jednostek pomocy społecznej, jak również organizować inicjatywy lokalnej samopomocy tak, by zapewnić seniorom i chorym możliwość zaopatrzenia się w produkty pierwszej potrzeby bez wychodzenia z domu, m.in. chodzi tu o leki, jedzenie czy środki higieniczne.

Podczas spotkania omówiono również sposoby organizowania pracy samych urzędów, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zagrożenia, zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników. Każdy samorząd powiatu sochaczewskiego zadeklarował wdrożenie szczególnych procedur obsługi interesantów, ograniczenia liczby klientów, stosowania nadzwyczajnych środków dezynfekcji i antyseptyki, mających służyć zapewnieniu optymalnego bezpieczeństwa.

Także w urzędzie Starostwa regularnie przeprowadzana jest dezynfekcja, udostępniono dozowniki z preparatem antyseptycznym. Dynamicznie wdrażane są rozwiązania mające na celu ograniczenie osobistych wizyt interesantów w urzędzie np. poprzez kontakt za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Jak zapewnia starosta Jolanta Gonta, władze powiatu ściśle stosują się do wszelkich zaleceń władz wojewódzkich oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sochaczewskiego stanowi najwyższy priorytet.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz